SAĞLIKTA BİLİŞİM SEMPOZYUMU

Hasta Güvenliği ve Sağlık Hizmeti Kalitesi Bağlamında Sağlık Kayıtları ve Bilişim Teknolojilerinin Sorgulanması” konulu “SAĞLIKTA BİLİŞİM SEMPOZYUMU” TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Açılış konuşmasını Çankaya Belediye Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz’ın yapacağı sempozyumda yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim adamı bir araya gelecek ve sağlıkta bilişimi masaya yatıracaklar.

“Sağlıkta Bilişim” Kongre Programı

“HASTA GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİ BAĞLAMINDA SAĞLIK KAYITLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SORGULANMASI”

27 Ocak 2005 – Tübitak Feza Gürsey Salonu Kavaklıdere-Ankara

09:30 – 10:00 – Açış Konuşması
Prof. Dr. Muzaffer ERYILMAZ

10:00 – 10:30 – e-Sağlık, Hasta Güvenliği ve Sağlık Hizmet Kalitesi Bağlamında
Bilişim Teknolojilerine Genel Bir Bakış
Esat N. ERYILMAZ

10:30 – 11:00 – “European cooperation and one example: the Dutch NICTIZ,
a cooperation/coordination in a country”
Johan BEUN – NICTIZ

11:00 – 11:30 – Erken Tanı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Planlamasında
Hasta Kayıt Sistemleri ve Tanı/Tedavi Protokollerinin Önemi
Dr. Ender Erenoğlu, Esat N. ERYILMAZ

12:00 – 12:30 – TOSCA: A Telemedicine Approach For Europe
Dr. Rolf Engelbrecht – GSF

12:30 – 13:00 – Belirli Hastalıkların Risk Yönetiminde Bütünleştirilmiş Kayıtların Rolü
14:00 – 14:30 – “e-Medication in the Netherlands”
Johan BEUN – NICTIZ

14:30 – 15:00 – Bilişim Teknolojileri, Çağdaş Yazılım Mimarileri ve
Sağlık Süreçlerinin Bütünleştirilmesi
A. Nusret Güçlü – STRATEK

15:00 – 15:30 – Cards in European healthcare
Dr. Rolf Engelbrecht – GSF

16:00 – 16:30 – Kent Ergonomisi (The Ergonomics of Cities)
Prof. Dr. Çağatay Güler – Hacettepe Üniversitesi

16:30 – 17:00 – Güvenli Toplum Üzerine
Prof. Dr. Hilal Özcebe – Hacettepe Üniversitesi

17:00 – 17:30 – e-Sağlık, Sağlık Hizmet Kalitesi ve Enformasyon İlişkileri

17:30 – 18:00 – Değerlendirme ve Kapanış / Evaluation and Closing