Uncategorized

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İş güvenliği günümüz çalışma ortamlarında son derece önem arz etmektedir. Mesai faaliyetlerinin artan çeşitliliği, oluşturulan yasal düzenlemelerle birlikte birçok önemli sağlık kriterini beraberinde getirdi. Geçmişte işverenler tarafından yalnızca sağlık ocakları ve aile hekimlerinden istenilen sağlık raporları, günümüzde birçok detaylı sağlık testi uygulayan ve laboratuvar tahlilleri yapan profesyonel sağlık kuruluşlarından temin edilmektedir. 6331 sayılı İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Kanunu uyarınca tüm işverenlerin çalışanlarına İSG hizmetleri sunmaları zorunluluk haline gelmiştir. İlgili kanun dahilindeki 15. madde gereğince, alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır uyarısı bulunmaktadır. Bunlar, bakanlık tarafından ruhsat ve yetki verilmiş olup, iş başvurusunun yapıldığı firmaların beraber çalıştığı sağlık kuruluşları bünyesindeki hekimlerdir. Bu yetkili kuruluşlar OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) olarak adlandırılır.

İşe Giriş Sağlık Raporunun Önemi

İşyerleri, ilgili kanunlar kapsamında az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. İşe giriş sağlık raporu, az tehlikeli işyerleri için aile hekimlerinden alınabilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için gerekli rapor yalnızca işveren firmayla birlikte çalışan işyeri hekiminden temin edilebilir. Fiziksel ve psikolojik anlamda detaylı tetkikler içeren sağlık testleri, personel adayı için hayati önem taşıyabilirken, işverenler için de çok rastlanan muhtelif sıkıntılı süreçleri de ortadan kaldırır. İş verimliliğinin istenen düzeye ulaşmasında temel etkenlerden biridir. Yasal düzenlemelerdeki ilgili maddelere göre alınmayan bir sağlık raporu işe giriş sürecinde olumsuzluklara neden olacaktır. OSGB’den alınan sağlık raporları, çalışanların iş yerlerinde yapabilecekleri ve yapamayacakları faaliyetleri belgeleyerek, personelin doğru faaliyet alanında değerlendirilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda uzun vadeyi kapsayan bir sağlık denetimi sunularak, çalışanlarla ilgili birçok faktörün göz önünde bulundurulabilmesine de olanak tanır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Almanın Adımları

İşe giriş raporu almak için randevu oluşturduktan sonra işveren firma tarafından belirtilen sağlık kuruluşu veya hekime gidilir. Bunlar bakanlık onaylı özel sağlık kuruluşları veya firmaya atanmış işyeri hekimleridir. Ardından vücut ağrıları, tansiyon, nabız, solunum ve diğer fiziksel durumların incelenmesi gibi genel fiziksel muayenelerle beraber göz sağlığı kontrol edilir. Bunun yanı sıra akciğer ve kalp fonksiyonlarının düzgün çalışıp çalışmadığı analiz edilir. Laboratuvar ortamında yapılacak gerekli tetkikler için kan ve idrar testleri yapılır. Takiben ileride oluşabilecek bazı sağlık sorunları için röntgen ve diğer görüntüleme testi sonuçları alınır. Bu testler sağlık kuruluşunun uzman hekimleri tarafından yapılır ve çıkan sonuçlar sağlık raporu formunda detaylı bir şekilde belirtilir. İşveren, sağlık raporu formunda belirtilen sonuçları göz önünde bulundurarak çalışanın görevine uygun olup olmadığına karar verir.

OSGB’lerin Görev ve Sorumlulukları

İlgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, tüm çalışma faaliyetleri tehlike durumuna göre sınıflandırılmıştır. Bununla beraber çalışma adaylarının alacağı sağlık raporları çok daha detaylı hale getirilmiştir. Firmalara işyeri hekimleri atanmış, bakanlık onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri oluşturulmuştur. Bu sağlık kuruluşları, çalışma adaylarının mevcut iş için elverişli olup olmadıklarını fiziksel ve psikolojik sağlık testleriyle analiz ederler. Bu uygulama çalışan sağlığını korurken, işveren için oluşabilecek örneğine çok rastlanan olumsuz hukuki süreçlerin önüne geçer ve dolaylı olarak iş verimliliğini arttırır. OSGB aynı zamanda işyerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerini belirler ve denetimlerini yapar. Firma bünyesinde yapılacak sağlık ve güvenlik eğitimleri planlar. Güvenlik ve sağlık ekipmanlarını periyodik olarak kontrol eder. Bu ve bunun gibi tüm analiz hizmetlerini uzman kadrosuyla gerçekleştiren AYA OSGB, işe giriş sağlık raporu alan çalışanların iş faaliyetlerindeki tüm anlarda güven ve sağlık içinde geçireceği mesai sürecinin zeminini hazırlar.