SSK’YI NE HALE GETİRDİLER

Eyüp SSK Hastanesinde temizlik için alınan taşeron elemanlar hastalara bilgisayardan barkot kesiyorlar.

Eyüp SSK’da taşeron olarak 7 ay önce alınan temizlik şirketi ve 1 ay önce alınan Şahin Güvenlik şirketi elemanları da kendi görevleri dışında başka görevlerde çalıştırılıyorlar.

Temizlik şirketi elemanları görevleri olan temizlik işini yapmaları gerekirken, hastane yönetimi tarafından hastalara bilgisayar başında barkod kestirilmeye başladılar. Burada çalışan Sağlık-İş Sendikası üyesi işçileri de ecza deposuna gönderdiler.

Bu olaya sendikalı işçiler tarafından yapılan ihtiraz da sonuç vermedi. Temizlik şirketinin ardından hastaneye güvenlik olarak alınan güvenlik şirketi çalışanları da barkot kesmeye başladı. 270 milyon ücretle çalışan taşeron işçilere bu görevi veren hastane yönetiminin amacının sendikalı olan işçileri işten atmak olduğunu belirten kadrolu işçiler, “Bu, özelleştirmenin bir başka adıdır. Önce çalışanları tasviye ediyorlar, sonra hasteneyi tasviye edecekler” diyorlar.

Sendikalı işçiler, yaşadıkları olayların devamlı sendikaya bidirilmesine rağmen, sendikadan henüz bir tepki gelmediğini belirtiyorlar. Bu konuda Sağlık-İş İstanbul Şube Sekreteri Veysel Öztürk, yaşanılan olaylardan haberleri olduğunu, fakat ellerinde tutanak olmadığını söylüyor. Öztürk, taşeron işçilerin dernek elemanı olarak çalışıyor olabileceklerini, bu yüzden önce garanti belgelere ulaşmaları gerektiğini vurguluyor. Sendikalı işçilerin başka bölümlere gönderilmesini ise Veysel Öztürk şöyle değerlendiriyor: “Arkadaşlar bize bu olayları sözlü olarak iletiyorlar, bunu yazılı bir dilekçe halinde göndermeleri gerekiyor.” Hastanede çalışan sendikalı işçilerin, “Toplusözleşme maddellerine uyulmuyor, izin ve fazla çalışma saati maddeleri ihlal ediliyor” sözlerine karşılık Şube Sekreteri Veysel Öztürk, “Bu maddelerin uygulanmadığını biliyoruz. Bu maddelerin uygulanmasını engelleyen bölge müdürü görevinden alındı. Biz bu konuda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yeniden toplu iş sözleşmesi maddelerinin uygulanması için çalışıyoruz” dedi.

Yönetim reddetti

Şahin Güvenlik hastanedeki durum hakındaki sorularımıza “Bu bizim hastane yönetimi ile şirketimiz arasındaki ilişkidir, bilgi veremeyiz” dedi. Eyüp SSK Başhekimi Abdullah Yasin ise böyle bir uygulamanın söz konusu olmadığını savundu.

Kaynak : Evrensel