”SAĞLIKTA BİLİŞİM SEMPOZYUMU”

ANKARA – TÜBİTAK ve Çankaya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, ”Sağlıkta Bilişim Sempozyumu”nda, hasta güvenliği ve sağlık bilişim teknolojileri alanında sunumlar yapıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda düzenlenen sempozyumda, bilgiyi sağlık alanında realize eden, bilgi-işlem teknolojisini kaliteli hizmet kaygısıyla bütünleştiren girişimlerin, yeni kazanımları da beraberinde getireceğini söyledi.

Dünya ölçeğinde yaşanan bazı gelişmelerin, insanın yaşam kalitesini ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini her geçen gün artırdığına dikkati çeken Eryılmaz, ”Değişen çevre koşulları, beslenme zincirindeki aksaklıklar ve yaşlanan nüfus, sağlık alanındaki çözümlerin daha sistematik olmasını zorunlu kılmaktadır” dedi.

Çevresel felaketlerin, hastalıkların seyrini ve sıklığını artırdığını vurgulayan Eryılmaz, böyle bir ortamda tüm ülkelerin gündeminde, sağlık, hastalık kayıtlarının paylaşılması ve sağlık bilgisinin nasıl yönetileceği konularının yer alması gerektiğini ifade etti.

Çankaya Belediyesi Enformasyon Teknolojileri Danışmanı Esat Eryılmaz da, ”e-Sağlık, Hasta Güvenliği ve Sağlık Hizmet Kalitesi Bağlamında Bilişim Teknolojilerine Genel Bir Bakış” konulu sunum yaptı. Eryılmaz, bilgiyi yönetmenin en fazla sağlık hizmetleri içinde, ”hasta güvenliği ve hasta sağlığı” ile ilgili kavramların içinin doldurulması noktasında önem kazandığını anlattı.

Esat Eryılmaz, AB’nin sağlık alanında bilgi yönetimiyle ilgili bazı hedefleri bulunduğunu anlattı. Eryılmaz, AB’nin, ”e-Sağlık sisteminin nasıl yaygınlaştırılacağı”, ”sağlık yönetimi hakkında ulusal bir yol haritasının oluşturulması”, ”her koşulda hasta güvenliğinin sağlanması”, ”tanı-tedavi amaçlı sağlık hizmetlerinin gerekçeli ve uygun olarak verilmesi” ile ilgili çalışmaların yürütülmesini hedeflediğini belirtti.

Merkezi Hollanda’da bulunan, e-Sağlık ve sağlık bilgi sistemleriyle ilgili çalışmalar yapan NICTIZ isimli kuruluşun temsilcisi Johan Beun ise AB ülkelerindeki e-Sağlık çalışmaları ve sağlık hizmetleriyle ilgili bilgi verdi.