AVRUPA BİRLİĞİ’ NDEN CİNSEL TACİZ KARARI

Yeni yönergeye göre, işverenlerden, işçilerin şikayetleri karşısında cinsel tacize karşı mümkün olan her tür önleyici tedbiri aldıklarını kanıtlamaları istenecek. Mahkemeler de, tacize uğrayan işçilere halen var olan tavanı göz önüne almaksızın maddi tazminat ödenmesine karar vermede serbest olacaklar.

Avrupa İstihdam ve Toplumsal İşler Komisyonu üyesi Anna Diamantopolou yaptığı açıklamada, ”Ulusal yasalarda bulunmayan cinsel taciz suçuna nihayet ad kondu” dedi. Böylece ilk kez işyerinde cinsel taciz tüm Avrupa’da yasadışı kabul ediliyor.

Üzerinde anlaşmaya varılan yönergede cinsel taciz, ”bir kişinin onurunu kırmak amacıyla ve/veya göz korkutan, düşmanca, saldırganca ya da rahatsızlık verici bir ortam yaratmak için cinsellikle ilgili istenmeyen davranışta bulunmak” olarak tanımlanıyor.

İşverenler bundan böyle işyerindeki her çalışanına düzenli olarak ”eşitlik” raporu vermek zorunda kalacak.

Yapılan araştırmalar, Avrupa’da kadınların yüzde 50’sinin, yaşamlarının bir döneminde, sözle tacizden tecavüze varan türdeki cinsel saldırılardan birine uğradıklarını gösteriyor.

Dün gece geç saatlerde alınan kararda AB hükümetleri, işyerlerinde cinsel tacizin engellenmesi için ortak yasal standartlar üzerinde anlaşmaya vardı. Yeni yönergeye göre, işverenlerden, işçilerin şikayetleri karşısında cinsel tacize karşı mümkün olan her tür önleyici tedbiri aldıklarını kanıtlamaları istenecek. Mahkemeler de, tacize uğrayan işçilere halen var olan tavanı göz önüne almaksızın maddi tazminat ödenmesine karar vermede serbest olacaklar.

Avrupa İstihdam ve Toplumsal İşler Komisyonu üyesi Anna Diamantopolou yaptığı açıklamada, ”Ulusal yasalarda bulunmayan cinsel taciz suçuna nihayet ad kondu” dedi.

Böylece ilk kez işyerinde cinsel taciz tüm Avrupa’da yasadışı kabul ediliyor.

Üzerinde anlaşmaya varılan yönergede cinsel taciz, ”bir kişinin onurunu kırmak amacıyla ve/veya göz korkutan, düşmanca, saldırganca ya da rahatsızlık verici bir ortam yaratmak için cinsellikle ilgili istenmeyen davranışta bulunmak” olarak tanımlanıyor.

İşverenler bundan böyle işyerindeki her çalışanına düzenli olarak ”eşitlik” raporu vermek zorunda kalacak.

Yapılan araştırmalar, Avrupa’da kadınların yüzde 50’sinin, yaşamlarının bir döneminde, sözle tacizden tecavüze varan türdeki cinsel saldırılardan birine uğradıklarını gösteriyor.