Genel SağlıkHABERLER

METABOLİK SENDROM GÖRÜLME SIKLIĞI KENTTE ARTIYOR

Genellikle orta yaş ve üstünde görülen metabolik sendromun, 20-39 yaş grubundaki kentlilerde de yüksek olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, belirtileri şişmanlık, hipertansiyon, kan yağı dengesizliği ve kan şekeri yükselmesi olan ‘metabolik sendrom’daki artışın nedeni, endüstrileşmiş modern toplumların yanlış beslenmesi, kilo fazlalığı problemi ve hareketsiz yaşam tarzları.

Kentte yaşayan 20-39 yaş grubu genç erişkinlerde metabolik sendrom görülme sıklığını belirlemek amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyelerinin yaptığı çalışma, Antalya’da yapılan 8. Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne sunuldu. İzmir kent merkezinde 20-39 yaş grubundaki 1076 kişi arasında yapılan araştırmada, bu yaş grubunda metabolik sendrom görülme sıklığı yüzde 19 olarak belirlendi.

GÖRÜLME YAYGINLIĞI

Sendromun görülme yaygınlığı erkeklerde yüzde 17, kadınlarda yüzde 20 iken; bu oranlar 20-29 yaş arasında yüzde 8’e iniyor, 30-39 yaş grubunda ise yüzde 24’e çıkıyor. Metabolik sendrom tanısı konulanların yüzde 77’sinde HDL (iyi kolesterol) düşüklüğü, yüzde 87’sinde santral obezite (üst vücut aşırı şişmanlığı), yüzde 76’sında hipertrigliseridemi (yağ metabolizması bozukluğu), yüzde 49’ında hiperglisemi (kan şekerinin yükselmesi), yüzde 53’ünde de hipertansiyon (yüksek tansiyon) bulundu. Ailesinde koroner kalp hastalığı olanlarda metabolik sendrom sıklığı yüzde 20 iken, olmayanlarda yüzde 17 olarak belirlendi. Sendromun görülme sıklığı, alt ekonomik grupta yüzde 21, üst ekonomik grupta yüzde 17 olarak saptanırken; 8 yıl ve altında eğitim alanlarda sıklık yüzde 22, 8 yıl üstü eğitim alanlarda yüzde 11 olarak tespit edildi.

Araştırmanın, genellikle orta yaş ve yukarısında görüldüğü düşünülen metabolik sendromun, kentte yaşayan 20-39 yaş grubundaki genç erişkinler arasında da yüksek olduğunu gösterdiği belirtildi. Özellikle santral obezitenin önemli bir sağlık sorunu olduğunun görüldüğü ve 30 yaş öncesinde obezite, beslenme alışkanlıkları ve kan yağları konusunda eğitim gerektiği vurgulandı.

BEL ÇEVRESİNE DİKKAT

Uzmanlar, hastaların çoğunun, yeterli fiziksel aktivitesi olmayan, fazla ve yanlış beslenen, çok alkol tüketen, sigara kullanan orta yaşlıla olduğunu, ancak artık bu sorunun gençler arasında da yaygınlaştığını belirtiyor. Uzmanlara göre, bu sendromdaki artışın nedeni, endüstrileşmiş modern toplumların yanlış beslenmesi, kilo fazlalığı problemi ve hareketsiz yaşam tarzları.

Metabolik sendromun kolay fark edilen belirtisi, bel çevresindeki kalınlaşma. Bel çevresi kadınlarda 88 cm, erkeklerde 102 cm’den fazla ise metabolik sendromlu olma ihtimali yükseliyor…