Genel SağlıkHABERLER

KORNEA NAKLİ- KERATOPLASTİ

Kornea, gözün en önünde yer alan ve görme işlevinde büyük rolü olan gözün saydam tabakasıdır. Gözün bozuk olan kornasının ( saydam tabaka ) sağlam bir kornea ile değiştirilmesi işlemine “KORNEA NAKLİ “ veya tıp dilinde “ KORNEA TRANSPLANTASYONU “ ya da “KERATOPLASTİ “ adı verilir.

Kornea nakli ameliyatı değişik amaçlarla yapılabilir. En çok optik amaç, yani bozulmuş olan görmeyi düzeltmek söz konusudur. Burada, hastanın saydam tabakasının bozulması ( bulanıklaşması, beyazlaşması veya şekil değiştirmesi ) sonucu azalan görmenin arttırılması hedeflenmektedir. Bu durumda görmenin artması için gözün retinasının ( sinir tabaka ) sağlam olması şarttır. Ancak, bazen retina tabakası sağlam olmadığı halde görme yönünden bir kazanç sağlanamayacağı peşinen bilinerek sadece kozmetik amaçla da bu ameliyat yapılabilir. Yine benzer şekilde, kornea tabakasında kapanmayan yaralar veya delinme riski söz konusu ise tedavi amacıyla kornea nakli ameliyatı uygulanabilir.

Kornea nakli için gerekli saydam tabaka ( = kornea ) ölen kişilerin gözlerinden sağlanmaktadır. Ancak her ölen kişinin korneası bu amaç için uygun olmamaktadır. Öncelikle ölen kişide herhangi bir göz rahatsızlığı bulunmamalı, göz ameliyatı geçirmiş olmamalı, kornea tabakası tamamen sağlam ve saydam olmalıdır. Ayrıca ölen kişide mikrobik, virütik hastalıklar, kanser türü hastalıkların bulunmaması ve uzun sürede komada kalmamış olması gerekmektedir.

Ölen kişilerden özel eğitimli göz bankası elemanları tarafından alınan kornea, göz bankasında değişik incelemelerden geçirilerek kornea nakli için uygun kalitede olup olmadığı belirlenir. İstenen niteliklere uygun kornealar özel saklama sıvıları içine konularak ameliyatın yapılacağı merkeze ulaştırılır.

Kornea nakli ameliyatı hastanın yaşına, genel durumuna ve gözün özelliklerine göre lokal veya çoğunlukla genel anestezi ile yapılır. Önce hastanın problemli kornea tabakası özel aletlerle yuvarlak olarak çıkarılır. Aynı büyüklükte kesilen verici korneası mikroskop altında çok ince ipliklerle alıcı göze dikilerek yerleştirilir.

Her ameliyatta olduğu gibi kornea nakli ameliyatında da kanama, mikrop kapma( enfeksiyon ) gibi genel bazı riskler söz konusudur. Bunun dışında, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek bu ameliyat için özel bazı problemler olabilir. Bunlardan en sık rastlanılanı, yüksek astigmatizmadır. Ayrıca, doku reddi de karşılaşılabilecek problemlerdendir. Ancak kornea nakli ameliyatından sonra oluşabilecek doku reddi olasılığı, diğer organ ve doku nakillerine göre çok düşüktür. Bunun nedeni, korneanın damarsız bir doku olmasıdır.

Kornea nakli ameliyatları Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi’nde 1985 yılından beri yapılmaktadır.

Op. Dr. Turhan SOYLU