Genel SağlıkHABERLER

“TÜRKİYE SAĞLIK TURİZMİNDE CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK!”

25 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, devlet, sağlık turizmine önemli teşvikler getirdi. Tebliği değerlendiren Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Akredite Hastaneler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aydınlar; pazara giriş desteği, yurtdışından gelen hastaların uçuş giderleri, yurtdışı tanıtımları, çalışanların yurtdışında katıldığı toplantılar, dijital pazarlama faaliyetleri, yurtdışında hastane-ofis açma ve uluslararası akreditasyon giderlerini kapsayan yeni teşvikler sayesinde sağlık turizminde Türkiye’nin cazibe merkezi haline geleceğini belirtti.

Tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle bir açıklama yapan Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Akredite Hastaneler Derneği Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye’nin daha önce sağlıkta Avrupa ve ABD’den medet uman bir ülke konumundan, yabancı hastaların tercih ettiği, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının bulunduğu önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Yaptığı yazılı açıklamasında hükümetin çıkarmış olduğu bu tebliğ sayesinde Türkiye’nin yurtdışı arenada elinin güçleneceğine dikkati çeken Mehmet Ali Aydınlar, “Tebliğin yayınlanmasında Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ, Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan, Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Faruk Çelik’in emekleri büyüktür. Özel sağlık sektörü ve derneğimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin her alanda olduğu gibi son 10 yılda sağlık sektöründe önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadığını, özel sağlık alanında hastaya kendi hastanesini seçme özgürlüğünün tanınmasıyla önemli bir atılım gerçekleştirildiğinin altını çizen Mehmet Ali Aydınlar, tebliğin yayınlanmasında etkili olan faktörler hakkında şu bilgileri verdi:

“Tüm bu yapılan düzenlemelerle vatandaşımızın aldığı sağlık hizmetinin kalitesi arttı, hastaneye ulaşımı kolaylaştı, hasta memnuniyetinde önemli bir artış meydana geldi. Bunda hem hükümetin uyguladığı politikalar hem özel sektörün bu konudaki güçlü yapısı, uyum yeteneği ve yatırımcı gücü önemli rol oynadı. Türkiye’deki özel sağlık kuruluşlarının altyapısı ve ölçeğinin büyümesiyle birlikte kullandıkları teknoloji, hekimlerin tıbbi yetkinlikleri ve hekimlerin özellikle Batı tıbbına olan hakimiyetleri, çok iyi uygulamaları nedeniyle ülkemiz, tüm dünyada önemli bir sağlık destinasyonu olarak öne çıkmaya başladı. Hükümet ve ilgili bakanlıklarla yaptığımız görüşmelerde önerilerimiz ilgi gördü. İlk defa bir hükümetin programında sağlık turizmi konusu yer almış oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık turizmi konusunda özel bir koordinasyon birimi kuruldu. Başta Akredite Hastaneler Derneği ve DEIK Sağlık İş Konseyi olmak üzere özel hastane sektöründeki kuruluşlarla, yurtdışındaki kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. Bireysel uygulamaların tüm ülkeye yaygınlaştırılmasıyla ilgili çabalar ürünlerini vermeye başladı. 25 Haziranda çıkarılan bu tebliğle, çok önemli bir aşamaya geldik. 2010 yılında pazara giriş kapsamında desteklenen sağlık turizmi artık birçok cephede ülkenin önemli bir döviz kaynağı haline geldi.”

SAĞLIK TURİZMİNDE 100 TL’NİN 80 TL’Sİ TÜRKİYE’YE KALIYOR

Türkiye’nin ödemeler dengesindeki cari açığa sağlık turizminin çok önemli bir destek kaynağı olacağını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, bu katkıyı bazı örnekler vererek şöyle açıkladı:

“Türkiye’de 100 liralık ihracat karşılığında, 75 liralık ithalat yapmak durumundayız. Tüm bu çabaların ülkemizde yüzde 25’lik net katkısı oluyor. Ama sağlık turizminde bunu konuştuğumuzda tam tersine bir durum var. Çünkü sağlık turizminde yaklaşık yüzde 15-20’ler düzeyinde ithalat bağımlılığı var. Her 100 liralık sağlık turizmi gelirinin, 80 lirası Türkiye’ye net kazanım oluyor, cari açıkta önemli bir rol üstleniyor. Hükümet sağlık turizmiyle birlikte eğitim, yazılım ve film sektörünü teşvik kapsamının içine aldı.”

TEBLİĞ’DE HANGİ TEŞVİKLER GETİRİLDİ?

Resmi Gazete’de 25 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında teşvik getirilen başlıca konular ve tutarları şöyle yer aldı:

Pazara Giriş Desteği: Gerek Türkiye’den yurtdışına giden heyetlerin, gerekse yurtdışından Türkiye’ye gelen heyetlerin toplam giderlerinin yüzde 60’ını, ayrıca bu giderlerin yılda 100 bin dolarlık kısmını karşılamayı devlet taahhüt ediyor. Bu giderler bir sağlık kuruluşu tarafından değil de, dernek tarafından yapıldığında destek oranı yüzde 70’e, yıllık destek oranının üst limiti de 300 bin dolara kadar çıkıyor.

Yurtdışından Gelen Hastaların Uçuş Giderleri: Bu giderlerin yüzde 50’si devlet tarafından karşılanıyor. Her hasta için bin doları geçmeyecek şekilde teşvik veriliyor. Bu sayede toplamda bir milyar dolar civarında olan sağlık turizmi gelirinin yılda 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Sağlık turizminden elde edilen gelirin, yüzde 80’inin Türkiye için artı değer yaratması amaçlanıyor.

Yurtdışı Tanıtım Masrafları: Yurtdışında yapılacak tanıtımlarla ilgili masrafların yüzde 50’sine kadar olan bölümü ve üst limiti 300 bin dolar olmak üzere, devlet teşviği kapsamına alındı. Yurtdışındaki fuar, tanıtım, reklam, sponsorluk, organizasyon, danışmanlık giderlerinin yüzde 50’si karşılanacak. Üst limit 300 bin dolar olacak. Eğer bu masrafları sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren bir dernek yapacaksa bu oran yüzde 70’e, 300 bin dolarlık kısım da 500 bin dolara çıkarılacak.

Çalışanların Yurtdışında Katıldığı Toplantılar: Sağlık turizmi alanında çalışanların yurtdışında toplantılar, organizasyonlar ya da fuar, tanıtım gibi faaliyetlere katılmaları halinde kişi başı 15 bin dolarlık bir destek verilecek.

Dijital Çalışmalar: Arama motorları, web yazılımları gibi dijital ortamda yapılan çalışmalarla ilgili olarak da devlet, giderlerin yüzde 50’sini karşılıyor, üst limiti yıllık 100 bin dolarlık teşvik sağlıyor.

Yurtdışında Sağlık Turizmine İlişkin Şirket, Hastane, Ofis Açma: Hastanelerin yurtdışındaki şubeleri veya ofislerinin kira giderleri dört yıl boyunca karşılanacak. Üst limit hastane başına 200 bin dolar olarak belirlenirken, sözkonusu ofis bir dernek ya da meslek kuruluşu olursa destek 300 bin dolara çıkıyor.

Ulusararası Akreditasyon Çalışmaları: Uluslararası arenaya çıkınca akreditasyon ile belgelenme sağlık kuruluşları açısından önemli bir ihtiyaç oluyor. Bu anlamda özel hastaneler hizmetlerini belgeletmeyi önemsiyor. Sağlık alanında JCI belgesi büyük önem ve değer taşıyor. Devletin getirdiği tebliğle bu akreditasyon ve sertifikasyon giderlerinin yüzde 50’isi, en fazla 50 bin dolarlık kısmı da karşılanıyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE KİŞİ BAŞINA GELİR 8-10 BİN DOLAR

Genel anlamda turizm alanında kişi başı gelirin düştüğünü, bu gelirin 600-800 dolar olduğunu, sağlık turizminde ise kişi başına gelirin 8 bin-10 bin dolara kadar çıktığının altını çizen Mehmet Ali Aydınlar, bu alanda yapılması gereken başka çalışmalar da olduğunu belirterek, şu noktaların altını çizdi:

• Pazara giren tek ülke Türkiye değil, çok güçlü rakipler var. Bu işe bizden çok önce girmiş, bu tür devlet teşviklerini yaşama geçirmiş, dünyadaki pazardan önemli pay alan ülkeler bulunuyor. Biz de yaptığımız çalışmalarla, hükümetimizin destekleriyle Türkiye’nin sağlık sektöründeki gücünü otaya koymaya çalışıyoruz. Bu da başarılamayacak bir hedef değil.

• Hizmet sektörünün artık bir ihracat konseyi haline gelmesini istiyoruz. Tıpkı ticaret ve sanayi alanında “İhracatçılar Konseyi” gibi, sağlık turizmi alanı ve hizmet sektörünü de kapsayan ihracat konseyi kurulmasını önemsiyoruz. Ayrıca sağlık turizminin ilgili yasalarda “ihracat” olarak tanımlanmasını, sağlık turizmi gelirlerinin KDV’den muaf tutulmasını istiyoruz. İhracatçılar Konseyi aracılığıyla daha hızlı ve etkili bir şekilde bu süreci yönetebileceğimize inanıyoruz.

• Eximbank yurtdışı yatırımlarına önemli kredi destekleri sunuyor. Sağlık turizminin ihracat kapsamında kabul edilmesi durumunda, Türkiye’nin de büyük ölçekli yatırımlar yapması mümkün olabilecektir. Bu krediler sadece yurtdışından gelenlere hizmet etmeyecektir. Bunun dışında yurtdışında kendi sağlık yatırımlarımızı yapabilmemiz açısından da bu kredilerin çok büyük önemi olacaktır.