DOĞURGANLIK DOĞUDA DAHA YÜKSEK

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü’nce yapılan araştırma sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğurganlık ortalaması 4.2 olarak belirlendi.

Doğurganlık ortalaması 2.6 olan Türkiye değerlerine göre, Doğu’nun bu konuda yüksek orana sahip olma nedenlerinin başında ise özellikle köy ve kırsal kesimde, insanların birçoğunun halen doğum kontrolü konusunda bilinçsiz olmaları geliyor.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Tacettin İnandı, bölgede, özellikle köyler ve kırsal yerleşim birimlerinde istenmeyen gebeliklerin fazla olduğunu ifade etti.

Bölgede, erken evliliklerin de diğer bölgelere oranla fazla olduğunu belirten İnandı, erken gebeliğin özellikle anne ve çocuk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını söyledi.

İnandı, “Genç yaşta anne olan kadın, kendi ve çocuğunun sağlığı konusunda bilinçsizdir. Dolayısıyla, bölgede, çocuk ölüm oranları da Türkiye ortalamasının üzerine çıkıyor” dedi.