Genel SağlıkHABERLER

SİGARA YASAĞININ YUMUŞATILMASI İNSAN HAKLARINA AYKIRI

Kahvehanelerde sigara yasağının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Danıştay’a cevaben ve İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu sivil toplum örgütleri,..

Kahvehanelerde sigara yasağının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Danıştay’a cevaben ve İstanbul Tabip Odası’nın da içinde bulunduğu sivil toplum örgütleri, sağlık dernekleri ve hukukçular bir araya gelerek İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirdikleri bir basın toplantısıyla tepkilerini dile getirdiler.

Toplantıya, Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Hukuk Danışmanı ve Türk Toraks Derneği Avukatı Turgut Kazan, SSUK Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ali Özyurt, İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Semih Güngör, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Feyza Erkan, Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Başkanı Rıdvan Yılmaz, Türk Kardiyoloji Derneği adına Prof. Dr. Hakan Karpuz, Türk Diş Hekimleri Birliği adına Cem Özkartal, Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği adına Tanzer Gezer ve Türk Hemşireler Derneği adına Uzm. Hemşire Betül Sönmez katıldı.

Dumansız hava sahası yasası çıkan bütün ülkelerde sigara endüstrisinin bu tarz davalarla yasağı delmeye çalıştığını belirten uzmanlar: “Bu tarz haberlerin öne çıkması, yasayla ilgili henüz bir karar verilmemesine rağmen toplumda sigarada bir yumuşama olacakmış gibi bir beklenti yaratıyor, ancak zaten Anayasa Mahkemesi’ne göre “sağlık hakkı bütün hakların üstündedir” dolayısıyla bu kararın Anayasa Mahkemesince kabulü olamaz” denildi.