‘SİGARA İKTİDARSIZLIĞA NEDEN OLUR’

Türkiye’de sigara paketleri önümüzdeki yıl Avrupa Birliği mevzuatına uyuyor. Pakette ayrıca ‘sigara sizi öldürür’ yazacak ve belirlenen 14 ek uyarıdan biri bulunacak.

AB mevzuatına uygun olarak belirlenen sigaraların üretim ve satış şartlarına göre tüm tütün mamulleri üzerinde ‘Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır’ ana uyarısı yer alacak. Pakette ayrıca ‘sigara sizi öldürür’ yazacak ve belirlenen 14 ek uyarıdan biri bulunacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Tütün ve Alkol Kurumu’nun hazırladığı yeni yönetmelik, sigara üretimi ve satışıyla ilgili Avrupa Birliği ülkelerinde de uygulanan iki maddeyi kapsıyor:

1 ocak 2007’den itibaren sigaralardaki nikotin, zifir, karbon monoksit miktarları, AB’nin öngördüğü sınırları aşamayacak

1 ocak 2006’dan itibaren sigara paketlerinin üzerine sigaranın yarattığı sağlık risklerini anlatan büyük uyarılar konacak

Sigara paketi uyarılarla dolacak

Yönetmelikte altı çizilen ve önümüzdeki yıl uygulanmaya başlayacak olan şarta göre, sigara paketleri üzerindeki uyarılar çoğalacak.

Sigara paketi üzerinde bulunması gereken iki ana uyarı:

‘Yasal uyarı: Sağlığa zararlıdır’

‘Sigara/tütün içmek öldürür’ veya ‘sigara/tütün içmek öldürebilir’ ile ‘sigara/tütün içmek size ve çevrenizdekilere ciddi zararlar verir’

1 ocak 2006’da uygulamaya konulacak mevzuata göre bu iki ana uyarının yanısırı ayrıca belirlenen 14 ek uyarıdan biri de paketlerin üzerinde yer alacak. Bu 14 uyarı ise şöyle:

Sigara içenler genç yaşta ölür

Sigara içmek damarları tıkar, kalp krizine ve felçlere neden olur

Sigara içmek ölümcül akciğer kanserine neden olur

Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir

Çocukları koruyun: Dumanınızı onlara solutmayın

Sağlık kuruluşları sigarayı bırakmada size yardımcı olabilir

Sigara içmek yüksek derecede bağımlılık yapar, başlamayın

Sigarayı bırakmak ölümcül kalp ve akciğer hastalıkları riskini azaltır

Sigara içmek ağrılı ve yavaş bir ölüme neden olabilir

Sigarayı bırakmak için doktorunuzdan ve …….’den yardım isteyin. (Yardım istenecek sağlık kuruluşunun telefonu, posta/internet adresi, Sağlık Bakanlığı ve Kurumca belirlenecektir)

Sigara içmek kan akışını yavaşlatır ve cinsel iktidarsızlığa neden olur

Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olur

Sigara içmek spermlere zarar vererek doğurganlığı azaltır

Sigara dumanında benze, nitrosamine, formaldehit ve hidrojensiyanit gibi kanser yapıcı maddeler bulunur

Uyarı paketin yüzde 40’ını kaplayacak

Uyarılar paketin yüzde 40’ını kaplayacak

Genel uyarılar, tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen geniş yüzeyine, ek uyarılar ise aynı tütün mamulü birim paketinin en çok görülebilen diğer geniş yüzeyine konacak.

Genel uyarı ile ağızdan kullanım için tütün ve dumansız tütün mamulleri için uyarı, basılı olduğu birim tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin en az yüzde 30’unu, ek uyarı ise aynı tütün mamulünün diğer geniş dış yüzeyinin en az yüzde 40’ını kaplayacak.

Yönetmeliğin ikinci maddesi nikotin miktarlarıyla ilglii

Tütün ve alkol kurumunun yönetmeliğinin 1 ocak 2007’den itibaren uygulamaya konacak ikinci amacı ise, sigaralardaki nikotin, zifir, karbon monoksit miktarlarını düzenliyor.

Avrupa Birliği’nin öngördüğü sınırları aşamayacak olan miktarlar, sigara paketlerine de yazılacak.

Kurum her yıl formülleri görecek

Tütün mamulleri üreticileri, marka ve çeşit bazında tütün mamulleri üretiminde kullanılan tüm girdileri ve bunların miktarını gösterir bir listeyi yıllık olarak Tütün Kurumu’na verecek.

İlk bildirim 31 aralık 2005’e kadar yapılacak. Listede, aynı zamanda bu maddelerin yanmış ya da yanmamış şekillerinin sağlığa etkilerini ve bağımlılık yapıcı özelliklerini gösteren ve üreticinin elinde mevcut olan toksikolojik veriler bulunacak.

‘Light’ ve ‘ultra light’ formları ortadan kalkıyor

Tütün mamullerinin ambalajları üzerine, 1 ocak 2006’dan itibaren belirli bir tütün mamulünün diğerlerine göre daha az zararlı olduğunu ima eden metin, isim, ticari marka, mecaz veya diğer işaretler kullanılamayacak.

Böylece ‘light’, ‘ultra light’, ‘süper light’ gibi tanımlar kalkacak. Yönetmelik hükümlerine uygun üretilmeyen tütün mamullerinin uygunmuş gibi piyasaya arzı halinde, mevzuat hükümleri uygulanacak.

Sigarada ölçüm sonuçlarını halk öğrenebilecek

Tütün ve Alkol Kurumu, tütün mamulleri üreticilerinden, tütün mamulleri girdilerinin sağlık üzerindeki etkilerini ve bunların bağımlılık yapıcı özelliklerini değerlendirmek üzere her bir marka ve çeşit bazında belirleyeceği diğer testleri yaptırmalarını veya bu testlerin uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi veya tasdik edilmesini isteyebilecek.

Gerçekleştirilen test sonuçları kuruma yıllık olarak sunulacak. Kurum, tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu maddeye göre sunulan veri ve bilgileri, ticari sır oluşturma özelliklerini de dikkate alarak halkın bilgisine sunacak ve her yıl AB Komisyonu’na iletilmek üzere DTM’ye bildirecek.