SAĞLIK EĞİTİMİToplam Kalite Yönetimi

SAĞLIK BAKIM KURULUŞLARININ STRATEJİK YÖNETİMİ

Mevcut sağlık-bakım sistemi koordine bir planlama çalışması sonucu doğmamıştır. Bugün, sağlık-bakım hizmeti sunan kuruluşlar halkın, alıcıların, ilgili kitlelerin vs. beklentilerini karşılamak zorundadır. Bulundukları ortamı ve bu ortamdaki etkin güçleri yakından tanımalı ve anlamalıdır.

Stratejiyi formüle ederken yedi karar alanı önem taşımaktadır:

Misyon; müşteri çeşitliliği; ürün çeşitliliği; hizmet alanı; amaçlar ve hedefler; rekabette avantaj sağlama, dış ilişkiler.

Bir kuruluş bu alanlarda bir karara vardığı zaman, stratejisini geliştirmiş demektir.

Planlamaya stratejik yaklaşımda, süreç organizasyonun, misyonunun ve içinde bulunduğu ortamın derinlemesine değerlendirilmesiyle başlar. Stratejik düşünce bir yöneticiye ortama nasıl tepki vereceğinden çok onu nasıl değiştirebileceği konusunu ele almasını sağlar. Stratejik planlama, organizasyonun misyonunu, iç ortamını, dış dünyayı değerlendirdiği ve analiz ettiği, amaçlarını ve hedeflerini tanımladığı ve bu amaç ve hedeflere ulaşmak için alternatif stratejiler ürettiği, ve bu amaç, hedef ve misyonu gerçekleştirmeye doğru ilerlemesini gözlemlediği bir dizi birbirine bağlı adımdan oluşur.

Bu süreçşu aşamalardan oluşur:

1. Süreci planlama
2. Misyonu değerlendirme
3. Çevresel analiz
4. İç analiz
5. İlgili kitleler analizi
6. Amaç ve hedef belirleme
7. Stratejik seçenekler (alternatifler)
8. Stratejilerin seçilmesi ve geliştirilmesi
9. Uygulama planının geliştirilmesi

Genelde yöneticiler bazı stratejik süreçlerle meşguldür – durum analizi, strateji oluşturma, stratejik uygulama ve stratejik kontrol.