GenelgeMEVZUAT

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI (25.08.2005)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Sayı : B.100.APK.00000/ 5652 25 AĞUSTOS 2005

Konu : Ek Ödeme

GENELGE

2005/130

Ilgi: a)02.02.2005 tarihli ve 378(387) sayılı 2005/16 Nolu Genelge,

b)Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ait 03.05.1999 tarihli ve 6950 sayılı Genelge,

c)26.04.2004 tarihli ve 1778(1665) sayılı 2004/61 Nolu Genelge,

d)11.11.2004 tarihli ve 6268(5421) sayılı 2004/136 Nolu Genelge.

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde uygulamakta olduğumuz Performansa dayalı ek ödeme sistemi Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup personelimizin çalışma motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı hedeflemekteyiz. Bu çerçevede bazı kurum ve kuruluşlarımızın ilgi (b), (c) ve (d) Genelgelerimiz ile belirtilen kurum borçlarının öncelikle ödenmek suretiyle personele ek ödeme yapılması hususunu, uygulamada tali bir unsur olarak değerlendirerek personele yapılacak ek ödemeyi ikinci planda tuttukları gözlemlenmektedir.Bu nedenle, ilgi (a) Genelgemize ek olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmektedir. 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına istinaden hazırlanan performansa dayalı ek ödeme sistemi uyarınca ölçülebilir performansa ve kuruma sağlanan fiili katkıya dayalı bir ödeme yapılması kanunun amir hükmünün gereğidir.

Ayrıca verilen dağıtım kararına istinaden hazırlanan personel ek ödeme tutarlarına ilişkin tahakkuk evraklarının bağlı olunan saymanlıklara gecikmeye meydan verilmeksizin intikal ettirilmesi ve saymanlıklarda tahakkuk evraklarının tahakkuk sırasına göre ödenmesinin temini gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun iliniz döner sermayeli kurum ve kuruluşlarına duyurulmasını önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVARBakan a.

Müsteşar

DAĞITIM :

81 Il Valiliğine (Il Sağlık Müdürlüğü)