Genel SağlıkHABERLER

BECERİLERİN, ÖNCELİKLE AİLEDE, SONRA DA OKULDA KAZANDIRILIR

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Öztürk, yaşam becerilerinin, bireyin özsaygısını geliştirmesini sağlayan etkinlikler olduğunu söyledi.

Becerilerin, öncelikle ailede, sonra da okulda kazandırılabildiğine işaret eden Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Öztürk, “Ailelerin çocuklarına kazandıracağı yaşam becerilerinin, ergenlik döneminin sorunsuz geçirilmesini sağlayacağını anlattı

Öztürk, aile ve okulda kazandırıldığı varsayılan yaşam becerilerinden bazılarına şu örnekleri verdi: “Karar verme, amaç oluşturma, iletişim, çatışma yönetimi, öğrenme, liderlik, zaman yönetimi, sorumluluk ve girişimcilik, etkili ve yaratıcı düşünme, sorun çözme, bilimsel araştırma, çatışmayı çözme, öğrenme, etkili iletişim, takım çalışması, etkin dinleme ve yönetimdir. Bunlar, öğrenim konusu yapılarak zihinsel ve pratik çalışmalarla geliştirilebilir özellikte becerilerdir.”

Öztürk, çocukların bu becerileri kazanmasında, aile içi iletişimlerin ve yardımcı davranışların önemli olduğunu bildirdi. Beceri kazanan çocukları, ergenlik döneminde daha da başarılı kılan unsurların başında “deneyim fırsatı tanınan özgür bir aile” geldiğini anlatan Öztürk, “Çocuklar, yeterli sevgi ve güven donanımına sahip şekilde büyümeleri halinde, ergenlik döneminde başarıyı getiren ortama sahip olabilirler” dedi.

Gülşen Öztürk, önemli becerilerinden birinin de dürüstlüğün öğrenilmesi olduğunu anlatarak, derdini anlatmaya çalışan çocuğa yetişkin görüş ve rolü yerine insan gibi yaklaşmak, duygularını algılamak ve “gereken yanıtlar” yerine “dürüst yanıtlar” vermesini sağlamak gerektiğini sözlerine ekledi.