Genel SağlıkHABERLER

OKULDAN ÖNCE CHEC UP’A

Okullar açılmadan önce çocukların göz muayenelerinin, diş kontrollerinin yapılması ve işitme açısından bir problem olup olmadığının tespit edilmesi büyük önem taşıyor.

Psikolojik yönden önemli

Acıbadem Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Gamze Şarbat, yaptığı açıklamada, okul öncesi check-up’ın ayrıntılı fizik muayene, tansiyon ölçümü, büyüme gelişmenin değerlendirilmesiyle başladığını belirtti.

Dr. Gamze Şarbat, çocuğun nörolojik, psikolojik ve zeka yönünden gelişiminin izlenmesinin yanı sıra aşılarının tamamlanmasının gerektiğini de vurgulayarak, şunları kaydetti:

“4-6 yaş arasında yapılması gereken ‘Difteri-Boğmaca-Tetanos-Çocuk Felci, Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak’ aşılarının tamamlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. Son yıl içinde yapılmadıysa tam kan sayımı, tam idrar tahlili, PPD-tüberkülin testi, serum lipid düzeyi, riskli bölgelerde ise serum kurşun düzeyi de bakılmalıdır.”

Özellikle okula başlamadan önce veya okulda yapılan taramalarda, görme tembelliği, şaşılık ve yüksek derece kırma kusurlarının önceden belirlenebildiğini söyleyen Dr. Şarbat, işitme fonksiyonunun, çocuğun gelişimi üzerinde çok etkili olduğuna dikkat çekerek, “Yenidoğan döneminden itibaren tarama testleri ile işitme sorunlarına erken tanı konulması hedefleniyor. Ancak, çocuklardaki işitme kaybının çoğu, okul çağından önce gelişiyor ve hem konuşma hem dil gelişiminde gecikmeye neden oluyor. Bu nedenle okula başlamadan önce (4-5 yaşlarında) ve okul çağında işitme fonksiyonunun değerlendirilmesi önem kazanıyor. Gerek görme gerekse işitme fonksiyonlarındaki sorunlar, çocuğun okuldaki başarısını, arkadaşları ile uyumunu olumsuz yönde etkileyerek, arkadaşları tarafından eleştirilmesine ve psikolojik yönden de etkilenmesine neden olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA