GenelgeMEVZUAT

MUAYENE KATKI PAYLARINA ILIŞKIN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

MUAYENE KATKI PAYLARINA ILIŞKIN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.100.APK. 0000000/ 1026(931) 03 Mart 2005

KONU: Muayene katkı payı

GENELGE

2005/35

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun çerçevesinde devredilen sağlık kurum ve kuruluşları 20.02.2005 tarihinden itibaren Bakanlığımız çatısı altında hizmetlerini sürdürmektedirler.Daha önce Bakanlığımıza bağlı sağlık birimlerinde olduğu gibi devralınan sağlık kuruluşlarında da vatandaşlarımıza sağlık hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içinde sunulması hedefimizi gerçekleştirme yolunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütmekteyiz.

Bilindiği gibi Sosyal Sigortalar Kurumundan sağlık yardımı alan hak sahiplerinden sağlık birimlerimizde muayene olurken ilgili Kanun gereği 2005 yılı için 80 Ykrş. (seksen yeni kuruş) muayene katkı payı kesilmekte idi.Sağlık kuruluşlarımıza muayene ve tedavi için başvuran vatandaşlarımızın işlemlerinin sadeleştirilmesi ve azaltılması yönünde sürdürdüğümüz çalışmalar çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Türk Eczacılar Birliği arasında varılan mutabakat gereğince katkı paylarının bundan böyle Sosyal Sigortalar Kurumu ile anlaşmalı serbest eczanelerde ilaç katkı payı ile birlikte kesilmesi kararlaştırılmıştır.

Dolayısıyla bundan böyle Sosyal Sigortalar Kurumundan sağlık yardımı alan hak sahiplerinden kurumlarımızda alınan muayene katkı payları anlaşmalı serbest eczanelerde ilaç katkı payı ile birlikte kesileceğinden sağlık birimlerimizde muayene katkı payının alınmaması hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Recep AKDAĞ

Bakan

DAĞITIM

Gereği Bilgi

81 Il Valiliğine Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Temel Sağlık Hizmetleri Gen.Müd.

Tedavi Hizmetleri Gen.Müd.