Genel SağlıkHABERLER

İZLER ( YARA İZLERİ ) İÇİN CERRAHİ TEDAVİLER

Skar (yara izi) revizyonu, bir yara izinin görünümünü ya da skarlaşmış (yara izi oluşmuş) bir bölgenin işlevini cerrahi olarak düzeltmek için kullanılan bir terimdir. Amaç; bir izin kalınlığını ya da genişliğini azaltmak, cilt rengini iyileştirmek ve eğer yara izi hareketi sınırlandı-rryorsa, o bölgenin işlevini iyileştir­mektir. İzin türüne ve bulunduğu yere bağlı olarak birçok teknik kullanılabilir. Hiçbir iz tamamen yok edilemez. İzin ne kadar azaltı­labileceği, yaranın boyutuna ve cilt tipinize bağlıdır. Tüm uygulama­larda, doktorunuzun tedavi edilen bölgenin ameliyattan sonraki bakımı ile ilgili olarak yapmanızı söylediği şeyleri titizlikle yerine getiriniz.

Zplasti, cildin doğal çizgile­rini izlesin diye bir izin yeniden yerleştirilmesi (repozisyonu) için kullanılan bir tekniktir. Zpalsti, alttaki dokuların kaybından dolayı büzülen ve şekli değişen yara izlerini de hafifletebilir. Doku kaybı sıklıkla ciddi yanıklardan sonra oluşur. Bu uygulama, bazı izleri daha az belirgin bir hale getirebilir fakat yok edemez.

Zplastide, eski yara izi genel­likle alınır ve izin her iki köşesine üçgen flepler oluşturan insizyonlar (kesiler) yapılır. Bunlar, yaranın üzerine birZ oluşturacak şekilde yerleştirilerek dikilir; birkaç gün sonra dikişler alınır. Uygulama, etkilenen bölgeyi uyuşturmak için lokal anestezi kullanılarak ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir.Deri greftleri ve flep cerrahisi genellikle donanımlı bir muaye­nehanede ya da bir hastanenin ameliyathanesinde gerçekleştirilir.

Genel anestezi ya da hastanede bir gece kalınması gerekebilir. Bir deri grefti yapmak için donör bölgeden sağlıklı bir deri parçası alınır ve yaralanmış olan bölgeye bağlanır. Greft başanlı olursa, yeni yerinde kan damarları gelişir. Hem donör alanda hem de yaralanmış bölgede yara izleri oluşacaktır. İyileşme birkaç ay alabilir. Yaranın pürüzlü bir şekilde iyileşmesini önlemek için grefti alttaki dokuya doğru iten bir sargı yapılması gerekebilir.

İki tür deri grefti vardır: Tam kalınlıkta deri grefti ve bölünmüş tabaka deri grefti. Bölünmüş tabaka deri greftinde sadece epidermis ve veya dermişin bir kısmı alınırken, tam kalınlıkta deri greftinde dermişin tabanına doğru daha derin bir kesim yapılır. Tam kalınlıkta deri greftinin avantajı; bölünmüş tabaka deri greftine oranla tam kalınlıkta deri greftinin nakledil­diği alanda daha pürüzsüz bir şekilde iyileşmesidir.

Ancak, tam kalınlıkta deri greftinin donör alanı, bölünmüş tabaka deri greftininki kadar iyi iyileşmeyebilir. Greft alındıktan sonra köşeden köşeye dikilerek kapatılması gerekir çünkü yarayı kapatacak bir deri yoktur. Bölünmüş tabaka deri grefti donör bölgesi, donör bölgesinde biraz deri bulundu­ğundan tabandan yukarıya doğru iyileşebilir. Plastik cerrahınız, size uygun olan deri greftini seçmenize yardımcı olurken bunları ve diğer faktörleri değerlendirecektir.

Flep cerrahisi; deri ve alttaki yağı, kan damarlarını ve bazen yakın sağlıklı bir bölgeden alınan kası yaralanmış bölgeye taşımayı içeren karmaşık bir işlemdir. Pedikül flepte, kan damarları orijinal bölgelerine bağlı olarak kalır. Serbest greftte, cerrah flebi tamamen alır ve kan damarlarını aktarıldıkları bölgeye bağlar.