Genel SağlıkHABERLER

GENÇLER ARASINDA KORUNMASIZ CİNSEL İLİŞKİ ORANI ARTIYOR

• Gençlerin %45’i herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmıyor

• Modern korunma yöntemleri konusunda gençlerin kafa karışıklığı devam ediyor

• Doğum kontrol yöntemi kullanmama gerekçeleri ülkeler arasında farklılık gösteriyor

• Türkiye’de ise gençlerin üçte birinden fazlası cinsel ilişki sonrasında banyo yapmanın hamile kalmayı engelleyebileceğini düşünüyor.

Bayer Schering Pharma tarafından 25 ülkede ve 15-24 yaş arası 5.000 genç üzerinde gerçekleştirilen ‘Doğum Kontrolü: Kimin Sorumluluğu?’ ve ‘Doğum Kontrolü Hakkında Konuşmak’ anketleri sonuçlarına göre; tüm dünyada gençler arasında korunmasız cinsel ilişki oranı artıyor. Cinsel açıdan aktif gençlerin %45’i yeni bir partner ile herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadan ilişki yaşarken, %51’i kendilerinin doğum kontrol yöntemleri hakkında çok iyi bilgilendirilmiş olduklarını düşünüyor.

Araştırma, gençlerin doğum kontrolü konusundaki bilgileri ve günlük yaşamlarında yaptıkları arasında önemli bir aykırılık olduğunu vurgularken, “geri çekilme yöntemi”nin araştırmaya dahil olan bütün bölgelerde hala etkin olarak kullanıldığı, modern korunma yöntemleri konusunda ise gençlerin kafa karışıklığının devam etttiği belirtiliyor.

Araştırmaya göre; gençlerin korunma yöntemi kullanmama gerekçeleri ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Tayland’da gençlerin üçte birinden fazlası, doğum kontrol yöntemi kullanmamalarının ana nedeninin “uğraştırıcı olması” olduğunu belirtirken, İngiltere ve Norveç’te gençlerin beşte biri, ‘alkol kullandıkları ve unuttukları’ için doğum kontrol yöntemi kullanmadıklarını, Latin Amerika’da kadınların %60’ı ve erkeklerin %55’i partnerleriyle doğum kontrolü hakkında tartışmaktan çekindiklerini dile getiriyor.

Araştırmaya göre birçok bölgede, doğum kontrol yöntemleri hakkında hala yanlış inanışlar bulunuyor. Rusya’da yanıt verenlerin yarısından fazlası ‘geri çekilme yönteminin’ güvenilir olduğuna inanırken, Peru’da yanıt verenlerin beşte biri regl döneminde ilişkiye girmenin etkili bir doğum kontrol yöntemi olduğunu düşünüyor. Türkiye’de ise gençlerin üçte birinden fazlası cinsel ilişki sonrasında banyo yapmanın hamile kalmayı engelleyeceğini düşünüyor.

• Türkiye’de Her Yıl 550.000 İstenmeyen Gebelik Gerçekleşiyor

Türkiye Aile Planlaması Derneği Başkanı Prof. Dr. Hakan Şatıroğlu konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Tüm dünyada, her yıl gerçekleşen 205 milyon gebeliğin yaklaşık olarak üçte biri plansız. Planlanmayan gebelik düzeyi özellikle gençler arasında önemli bir global sorun olduğundan, bu araştırma sonuçlarının büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Araştırma, tüm dünyada adolesan gebeliklerin sayısının azaltılması için, modern korunma yöntemleri kullanan gençlerin sayılarının artması hakkında hala yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. Gençler, doğum kontrolü de dahil olmak üzere tüm yaşamlarının kontrolünü ellerine almak istiyor. Fakat geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında istenmeyen gebelikleri önlemede çok daha yüksek etkinliğe sahip olan modern korunma yöntemleri konusunda halen bilinçsizler. Türkiye’de her yıl 550.000 istenmeyen gebelik gerçekleşiyor ve bunların 285.000’i kürtajla sonuçlanıyor. Dünyada her yıl 80.000 kadın bu nedenle hayatını kaybediyor. Bu araştırma, esas problemin erişilebilir bir yolla gençlere doğum kontrolü bilgileri ve eğitimi verilmemiş olması olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ebeveynler, öğretmenler ve sağlık uzmanlarının doğum kontrolünün hem sağlıkları hem de yaşam kalitesi için önemi konusunda gençleri bilinçlendirmeleri ve doğru korunma yöntemleri hakkında bilgilendirmeleri büyük önem taşıyor” dedi.

ARAŞTIRMA SONUÇLARINA GÖRE:

• Latin Amerika’daki gençlerin yarıdan fazlası (%56) doğum kontrolü olmaksızın cinsel ilişkiye girdiğini belirtirken, bu oran Asya’da %47, Kuzey Amerika’da %45, Avrupa’da %36, Tayland’da %73.

• Tayland’da, gençlerin üçte birinden fazlası, doğum kontrol yöntemi kullanmamalarının ana nedeninin “uğraştırıcı olması” olduğunu belirtirken, Rusya’da gençlerin neredeyse dörtte biri (%23) kullanmaktan hoşlanmadıkları için doğum kontrol yöntemi tercih etmediklerini bildirmiştir. Kuzey Amerika’da ise gençlerin %44’ü o sırada doğum kontrol yöntemine erişemedikleri, %13’ü ise ‘alkol kullanmaları ve unutma’ gerekçesiyle kullanmadıklarını belirtmiştir.

• Latin Amerika’da gençlerin üçte biri (% 32) doğum kontrolünü bir randevuya hazırlanırken en önemli kısım olarak görürken, diğer bölgelerde ise gençler randevu öncesi duş alma, ağda yapma ve parfüm kullanma gibi kişisel hijyene doğum kontrolünden daha fazla önem vermektedir.. Rusya’da, kadınlar cinsellikle sonuçlanabilecek bir randevuya hazırlanırken ‘seksi iç çamaşırı’ giymeyi en az doğum kontrolü kadar önemsemektedirler

• Asya’da gençlerin %28’i doğum kontrol yöntemleri hakkında çok iyi bilgi sahibi olduğunu düşünürken, bu oran bütün bölgelerdeki en düşük rakamdır. Avrupa’da gençleri yarısından fazlası (%56) doğum kontrol yöntemi seçenekleri konusunda çok iyi bilgilendirilmiş olduğunu belirtse de, Rusya ve Polonya’da erkeklerin %58’i, Türkiye ise %54’ü mevcut farklı doğum kontrol yöntemleri arasından kendileri ve partnerleri için en iyi yöntemin hangisi olduğunu bilmediklerini söylemiştir.

• Asya (%38) ve Latin Amerika’da (%34) gençlerin üçte birinden fazlası ‘geri çekilme yönteminin’ etkili olduğuna inanmaktadır. Çin ve Tayland’da gençlerin yaklaşık yarısı ‘geri çekilme yönteminin’ istenmeyen bir gebelikten kaçınmak için etkili bir yol olduğunu düşünmektedir (%55 ve %46).

• Peru’da yanıt verenlerin beşte biri (%19) regl döneminde cinsel ilişkiye girmenin en etkili doğum kontrol yöntemi olduğunu düşünmektedir.

• Türkiye’de, yanıt verenlerin üçte birinden fazlası (%35), Arjantin’de ise %16’sı cinsel ilişki sonrası banyo yapmanın istenmeyen gebeliği önleyebileceğine inanmaktadır.

• Latin Amerika’da genç kadınların %75’inin ve genç erkeklerin %63’ünün ailesinden biri veya yakın arkadaşları istenmeyen bir gebelik yaşamıştır. Bu oran Kuzey Amerika’da gençlerin yarısından fazlası (%53), Avrupa’da genç kadınlarda %36 ve genç erkeklerde %21, Asya’da ise genç kadınlarda %40 ve genç erkeklerde %29’dur.

• Latin Amerika’da gençlerin %44’ü doğum kontrol hapı kullanmaya karar verdiklerinde jinekoloğa gittiklerini belirtmektedir, diğer ülkelerde ise doğrudan eczaneden alma fikri daha yaygındır.