Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI “EVDE BAKIM”I ÜLKEYE YAYIYOR

82.Yıl Devlet Hastanesi’Nin uygulaması Örnek Oldu

Sağlık Bakanlığının Sağlıkta Dönüşüm Programı çalışmalarını içselleştirip, bu vizyon doğrultusunda hızlı ve yaratıcı çalışmalara başlayan Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi “evde sağlık” hizmetlerini Türkiye’de ilk uygulayan hastanelerden olmuştur. Bizzat Sağlık Bakanımız Sayın Recep Akdağ’ın hastanemizi ziyaretinde, yapılan çalışmalar taktir görmüş ve ülkemizdeki diğer hastanelere de örneklik oluşturması bakımından tavsiye çalışmaları başlatılmıştır.

Sağlık Bakanlığı, ‘evde sağlık’ hizmeti uygulamalarını tüm illere yayma çalışmaları kapsamında, bu konuda deneyimli hastanelerden yararlanma düşüncesini bir genelgeyle resmileştirerek Muş, Bitlis, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mersin illerini Adıyaman 82.Yıl Devlet Hastanesine bağlamıştır.

82. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Uz.Dr.M.Murtaza Yetiş, “Sağlık Bakanlığının 2003 yılında yürürlüğü koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programının ana unsurlarından birisi olan hasta odaklı hizmetin yansıması olarak, hastanemiz 2006 yılında kronik ve yatağa bağımlı hastaların sağlık ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak için 1 hekim,1 hemşire,1 sağlık memuru ve 1 ambulans tahsis ederek Şifa Hatun Evde Bakım Merkezi kurmuştur.

Kuruluşundan itibaren yaklaşık 1000 evde bakım hastasına hizmet veren birimimizde halen 180 hasta belli periyotlarla takip edilmektedir.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün13.01.2011 tarih ve 1790 sayılı genel yazısı ile “Evde sağlık hizmetlerinde yürütülen iyi uygulamaların, bu hizmeti kurmakta ve işleyiş kurgusunda tereddütleri bulunan birimlere model oluşturması maksadıyla Bakanlığımız tarafından ‘Yerinde Ziyaret Programı’ oluşturulmuş” ve 6 il sağlık yöneticilerin hastanemiz deneyimlerinden yararlanması kararlaştırılmıştır.

Bakanlığımız istemi doğrultusunda Muş, Bitlis, Kilis, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mersin illerinden heyetler gelerek birimle ilgili bilgiler alacaktır. Ziyaret kapsamında gerek hastanemiz gerek İl Sağlık Müdürlüğümüz yetkilileri tarafından ilimiz ve birimimiz en iyi şekilde anlatılacaktır.” dedi.