FİZİK-TEDAVİDE KARMAŞA

SSK’lı hastalar için fizik tedavi ve ilaç alımlarıyla ilgili diğer geri ödeme kuruluşları mensuplarından farklı uygulamalar getirildiği ileri sürüldü.

Özel Hastaneler Platformu Derneği Başkanı Mehmet Altuğ, yaptığı açıklamada, daha önce, SSK’lı hastaların, Bağ-Kur’lu ve Emekli Sandığı mensupları gibi özel sağlık kurumlarında tedavi oldukları ilgili uzman hekimin gerekli görmesi halinde, buralarda fizik tedavi olabildiklerini söyledi. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün 22 Haziranda yayınladığı genelgeyle SSK’lıların özel sağlık kuruluşlarında fizik tedavi olabilmeleri için bir kamu hastanesinden heyet raporu alınması ve sevk zorunluluğunun getirildiğini kaydeden Altuğ, bunun yanlış bir uygulama olduğunu savundu.

Altuğ, ”SSK’lı hastalar son genelgeyle artık böyle bir haktan yararlanamıyorlar” diye konuştu. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan da, kurumun ödediği eşdeğer ilaç yerine, farkını ödeyerek reçetede yazılı ilacı almak istemesi durumunda, SSK’lı hastalara, reçete arkasına ”Kuruma kabil-i rücu olmamak şartıyla kurumca verilen eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım” ibaresinin yazdırıldığını belirtti. Saydan, ”Hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve Maliye Bakanlığının 29 Nisan 2006 tarihli Tebliğine, Anayasaya ve mevcut yasalara aykırı olan bu uygulama hemen yürürlükten aldırılmalıdır” dedi.