EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ

Bu kitapta bir ders yarıyılı için ele alınabilecek şekilde ve üniteler halinde egzersiz fizyolojisinin ana başlıkları aktarılmaya çalışılmaktadır. Başta beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin, antrenörlerin ve insan hareketleriyle ilgili tüm meslek gruplarının yararlanımına yönelik olan bu kitap her bir kendi alanında uzun yıllar çalışan çok değerli yazarlar tarafından hazırlandı. Elinizdeki kitap Nobel Yayınevi’nin değerli çalışanları olan nermin Karahan tarafından dizildi.