Ana Çocuk SağlığıHABERLER

ÇOCUĞUNUZ DUYUYOR MU?

ÇOCUĞUNUZDAKİ İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ

1-Gebelik Döneminde

Anne Kızıl Soğuk Algınlığı veya viral enfeksiyon geçirmişse,

Anne alkollü içecekler kullanmışsa,

Ailede genetik olarak kalıcı işitme kaybı hikayesi varsa.

2-Yenidoğanda (10-28 günlük)

1500 gr. Altında bebek kilosu,

Yüzde anormal görünüm,

Doğuştan sarılık olması,

1 haftadan fazla yoğun bakım ünitesinde kalması,

Damardan ilaç alması,

Menenjit geçirmiş olması,

3-Bebek (28 günlükten-2 yaşına kadar )

Kulaktan kan gelsin ya da gelmesin kafa kırığı geçirmiş olması,

Tekrar edici kulak iltihaplanması geçirmiş olması,

Nörolojik bozuklukları olması.

Yukarıdaki belirtileri gözlemliyorsanız;

1- Yenidoğan (0-6 ay)

Beklenmedik yüksek sese ağlayarak tepki vermez,

Gürültüde uyanmaz,

Sesleri taklit edemez,

Kafasını sizin sesinizin geldiği yöne çevirmeyip alakadar olmaz.

2- (6-12 aylık bebek)

Sorulduğu zaman tanıdık bir kimseyi veya nesneyi gösteremez,

Sesleri çıkarmada güçlük çeker,

12 aylıkken el salla gibi basit ifadeleri anlamaz.

3- (3 aylık-2 yas bebek)

Yumuşak bir sesin geldiği ilk çağırışta bakmaz

Çevredeki seslere tepkisiz kalır

Size cevap vermez

Sesin yönünü belirleyemez

Basit kelimeleri(anne- baba) kullanamaz

TV yi normal sesle dinleyemez

Anlamada ve konuşmada gelişme gösteremez

Eğer bu belirtilerden birini veya daha fazlasını gözlemlediyseniz çocuğunuzda mutlaka işitme kaybı olabilir.Bu durumda çocuğunuza mutlaka bir kulak muayenesi ve işitme testi yaptırmalısınız.Doğumdan hemen sonra dahil her yaşta işitme testi yaptırabilirsiniz.

Her çocuğa mutlaka okula başlamadan önce işitme testi yaptırmalısınız.