BABALIK TESTİ, ŞÜPHELERİ KALDIRIYOR

Çocuğun genetik babasının kim olduğunu belirlemek için yapılan babalık testleri şüpheci ailelerin kafalarındaki tüm soru işaretlerini siliyor.

Babalık testi kavramı çok uzun zamandan beri biliniyor. Adli vakalarda çocuğun babasını tespit etmek için yapılan bu testler sadece Adli Tıp tarafından gerçekleştiriliyor. Bir de merak için yaptırılan testler var. Testi yaptıran şüpheci babaların sayısı ise azımsanamayacak kadar çok.

Babalık testi bir çocuğun biyolojik babasını belirlemek için kullanılan bilimsel bir yol. Bu testte çocuktan gelen genetik madde baba adayının genetik maddesi ile karşılaştırılıyor. Acıbadem Hastanesi Genetik Tanı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ender Altıok 6 aydır yüzlerce kişiye babalık testi yaptıklarını belirterek, testin nasıl gerçekleştirildiğini şu şekilde anlatıyor:

” Bir insanda her genden iki kopya bulunur. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan gelir. Babalık testi de bu bilgiye dayanarak yapılır. Çocuğun genlerinin yarısı ile babanın genlerinin yarısının eşleşip eşleşmediğine bakılır. Eğer baba adayının genetik maddesinin yarısı ile çocuğa babasından geçen genetik materyal aynı ise, test edilen baba adayı çocuğun gerçek biyolojik babasıdır. Eğer yapılan babalık testinde tutarsızlık gözlenmiş ise yani çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayınınki ile eşleşmiyorsa, test edilen baba adayı çocuğun gerçek biyolojik babası değildir. Bir babalık testi uygulandığında laboratuvar çok sayıda farklı genetik bölgeleri inceler. Şu anda yüksek kalitede babalık testlerinde kesin sonuçlar sağlamak için, en az 16 genetik bölge incelenmektedir.”

Test genelde kan örneği alınarak uygulanıyor. Kandaki hücrelerden DNA çıkartılıyor ve DNA’lar çoğaltılarak test yapılıyor. Annenin test edilmesine hiç gerek yok. Sadece çocuk ve baba adayı bu testi uygulayabilmek için yeterli.

DNA NEDİR VE EBEVEYNİN BELİRLENMESİNDE NEDEN KULLANILIR?

DNA genlerin yapı taşıdır. Bu genetik madde, çocuğa anne ve babadan eşit miktarda geçer. Nesilden nesile geçen bütün özellikler DNA’nın yapısında şifrelenir. Anne karnından ölüme kadar DNA, insan vücudundaki her hücrede bulunur. DNA’nın yapısı kişinin yaşına, kullandığı ilaçlara, yaşam tarzına ya da beslenme alışkanlıklarına göre değişmez. DNA, parmakizi gibi kişiye özel ve değişmez olduğu için babalığı belirlemede en iyi araç olduğu saptanmıştır.

BABALIK TESTİ SONUÇLARI

Bir çok genetik bölge incelendikten sonra moleküler genetik laboratuarı test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olup olmadığını belirler. Bu durumda olası iki sonuç vardır.

Babalığın Dışlanması: Babalığın dışlanması test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olmadığını belirtir. Babalık dışlanmasını belirten bir rapor farklı genetik bölgelerde en az iki eşleşmeme durumunu gösterir. Babalık dışlanması belirtildiğinde baba olma olasılığı yüzde sıfırdır.

Babalığın Onaylanması: Eğer rapor test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olduğunu dışlamıyorsa kombine paternite indeksi (CPI) hesaplanarak baba olma olasılığı belirtilir. Yapılan testin ölçme gücü yüksek olduğu için babalık olasılığı genellikle %99.9’dan büyük çıkmaktadır.

TEST SONUCU MAHKEMEDE DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?

Merak nedeniyle yapıldığı, kimlik doğrulaması yapılmadığı ve mahkeme tarafından sevkedilmediği zaman babalık testi sonucu adli delil sayılmayabilir.

GİZLİLİK PRENSİBİ

Babalık testi yaptıran kişiler bu testin gizli kalmasını tercih ediliyor. İşte bu açıdan gizlilik konusunda çok titiz bir uygulama söz konusu. Doç. Dr. Altıok konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Alınan kan örneği ve elde edilen DNA, hastaya özel olarak verilen bir kod ile isimlendirilir. Hastanın adı ve soyadı örnekler üzerine yazılmaz. Testleri yapan uzmanlar, kime test yaptıklarını bilmezler. Ayrıca çıkan hiçbir test sonucu telefonda bildirilmez. Sonuçlar hastalara yazılı rapor olarak bildirilir.”