Genel SağlıkHABERLER

AŞI ENFEKSİYON HASTALIĞINI ÖNLÜYOR

Enfeksif hastalığın önlenmesi sayesinde, ölümcül olabilen bazı hastalıkların görülme sıklığında belirgin bir azalma sağlanıyor

TED İstanbul Koleji doktoru Dr. Rüçhan Altuğ, Türkiye’de her yıl aşı ile korunabilir hastalıklar nedeniyle yaklaşık 12 bin bebeğin öldüğünü hatırlatarak, aşılanmanın ve tekrarı gereken aşıların takibinin önemine dikkat çekiyor.

Kitle aşılama programları ve çocukların rutin aşılanmalarıyla difteri, tetanos ve çocuk felci nadir görülen hastalıklar arasına girerken, günümüzde çiçek hastalığına hiç rastlanmamakta. Hastalık oluşmadan, aşıyla vücuda verilen antijenle, antikor (vücudu koruyan madde) üretimi sağlanıyor ve hastalık etkeni ile karşılaşıldığında vücut kendini korumaya hazır oluyor. Aşılar tek veya karma olarak uygulanabiliyor. Bazı aşılar tek doz verildiğinde ömür boyu koruyuculuk sağlarken, bazılarının ise tekrarı gerekiyor. Bir aşının koruyucu etki gösterebilmesi için uygun yaşlarda ve aralıklarda yaptırılması gerek.

En üst seviyede koruma için “Aşı Takvimi”ne uymak gerekiyor. Hepatit B, Verem, Difteri, Tetanos, Boğmaca, Çocuk Felci, Menenjit, Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Su Çiçeği, Hepatit A hastalıkları ile bunlara bağlı ölüm ve sakatlıkları engelleyebilmek için, ebeveynlerin bebeklerini doğdukları ilk aylardan itibaren aşılatmaya başlamaları şart.tekrar yapılır.