HORLAMA, BAŞARIYI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Horlayan çocukların, horlamayanlara oranla okulda daha başarısız olduğu bildirildi

Almanya’daki Tuebingen Üniversitesi ve Hanover Tıp Okulu’nun, Hanover’de yaşları 8 ila 10 olan 1444 çocuk üzerinde yaptığı araştırma, horlamanın, çocukların okuldaki performanslarını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koydu.

Araştırma kapsamında, çocukların uykuda nabızları ve kandaki oksijen seviyeleri ölçüldü. Sürekli horlayan çocukların, matematik, imla ve fen bilgisi derslerinde, horlamayanlara oranla 3-4 kat daha başarısız oldukları tespit edildi.

Horlayan çocukların nabızlarının değişken olduğu, bunun, çocukların yorgun uyanmasına yol açtığı, dolayısıyla derslere konsantre olmalarını zorlaştırdığı belirtildi.