Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK BAKANLIĞI CEFAKS’LARI GERİ ÇEKİYOR

Sağlık Bakanlığı bir antibiyotik için geri çekme kararı aldı. Karar illerin sağlık müdürlüklerine ve üretici firmaya gönderildi.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl Toz İçeren Flakon” adlı ilacın

A0020 seri numaralısının (Son kullanma tarihi: Aralık 2011) yapılan inceleme ve analiz sonuçlarına göre uygun bulunmadığından 2. sınıf B seviyesinde geri çekilmesine karar verdi.

İllerin sağlık müdürlüklerine, üretici ilaç firmasına, Türk Eczacıları Birliğine gönderilen resmi yazıda, eczanelerin, ilaç depolarının ve sağlık kuruluşlarının söz konusu ilacın ilgili seri numaraları tutanları en kısa süre içerisinde iade etmeleri istendi.

Cefaks 750mg IV/IM Enjektabl, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları ve üriner sistem enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılıyor.