Genel SağlıkHABERLER

ANTİ-BAKTERİYEL KREM VE LOSYONLARIN YARARI YOK

Anti-bakteriyel krem ve losyonların mikrop kapmayı önlediği yönündeki delillerin yetersiz olduğu, aynı zamanda bu kremlerin, mikrop öldürücülere karşı bakterilerin direncini artırarak zararlı da olabileceği bildirildi.

Amerika Tıp Birliği’nin Bilimsel İşler Konseyi’nin raporunda, sabunların yüzde 45’inin anti-bakteriyel maddeler içerdiği, ancak bunların enfeksiyonları önlemede normal sabundan daha etkili olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Archives of Dermatology dergisinde yayınlanan araştırmada Dr. Litjen Tan ve ekibi, anti-bakteriyel ürünler konusunda 1966-2001 arasında yayınlanmış bilimsel makaleleri incelediler. Araştırma sonunda Tan ve ekibi, giderek artan sayıda araştırmanın, bakterilerin bu ürünlerde kullanılan bakteri öldürücülere karşı bağışıklık kazandıklarını gösterdiği saptadılar. Araştırmacılar, “Eldeki veriler ve antibiyotiklere karşı bağışıklık sorununu gözönüne aldığımızda, evlerde kullanılan bu tür ürünlerde mikrop öldürücü maddelerin kullanımından kaçınmanın mantıklı olacağı” sonucuna vardılar.

Bu tür ürünlerin yıllarca hastanelerde doktorlar ve diğer sağlık personeli tarafından kullanıldığını hatırlatan araştırmacılar, ancak evlerde, su-sabun gibi normal temizleyicilerin dışında bu tür anti-bakteriyel temizleyicilere ihtiyaç olduğu konusunda delil bulunmadığını söylediler.