Genel SağlıkHABERLER

ANNELER ÇOCUK BESLEMESİNDE ORTAK HATALARI PAYLAŞIYOR

Hacettepe Üniversitesi’nce gerçekleştirilen araştırma, farklı ekonomik düzeylerdeki annelerin çocuk beslemesi uygulamalarının benzer olduğunu ortaya koydu.

Anneler, en az 6 ay olan tek başına anne sütüyle bebeklerini besleme sürelerini 4 aya indirerek ortak hatayı paylaşıyor. İshal durumunda, emzirenlerin sadece yüzde 18.7’si anne sütü vermeye devam ederek doğru davranıyor.

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırma, farklı ekonomik düzeylerdeki annelerin çocuk beslemesi uygulamalarında ortak hataları paylaştıklarını ortaya koydu. Değişik sosyoekonomik düzeyde yaşayan annelerin 0-5 yaş grubu çocuk beslemesi uygulamalarının incelenmesi amacıyla, Prof. Dr. Gülden Pekcan, Doç. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Dr. Eda Köksal, araştırma görevlileri Nilüfer Tek ve Özge Küçükerdönmez tarafından bir araştırma yapıldı.

Ankara’da Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı merkezlerine başvuran toplam 2 bin 640 ailenin katıldığı araştırmada, ailelerin yüzde 34.7’sinin yüksek, yüzde 38.4’ünün orta, yüzde 26.9’unun da düşük ekonomik düzeyde oldukları belirlendi. Doğum sonrası annelerin çocuklarını emzirme durumu incelendiğinde, yüzde 74.4’ünün hemen, yüzde 15.5’inin 1-6 saat sonra, yüzde 5’inin 1 gün sonra emzirdiği, yüzde 1.7’sinin ise hiç emzirmediği saptandı. Annelerin yüzde 41.3’ü “sütü olmadığı”, yüzde 43.5’i de “bebeğin emmek istemediği için emziremediğini” bildirdi. Ek besinlerle birlikte anne sütü verilme süresi ortalama 10.5 ay çıkan araştırmada, bebeğe başına anne sütü verilme süresinin ise 4 ayla sınırlı kaldığı anlaşıldı. Ayrıca, sosyoekonomik düzeye göre anne sütü verme süreleri açısından araştırmada bir farklılık saptanmadı. Çocuğa verilen ek besinlerin ise yüzde 33.6 ile “ticari mama”, yüzde 16 ile yoğurt, yüzde 9.5 ile inek sütü, yüzde 8.9 ile taze sıkılmış meyve suyu, yüzde 7.3 ile muhallebi, yüzde 5.5 ile bebe bisküvisi ve yüzde 3 ile meyve püresi olduğu belirlendi. Araştırmada, ishal durumunda ise annelerin sadece yüzde 18.7’sinin bebeklerine anne sütü vermeye devam ettikleri saptandı.

UZMANLARIN YORUMU

Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, yeni doğan bebeklerin yaşama sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olabilmeleri için 6 aya kadar tek başına anne sütü ile emzirilmesinin önemini vurguladılar. Yaşamın ilk yıllarındaki sağlıklı ortamın çocuğun hayatının daha sonraki dönemini büyük ölçüde etkilediğini ve sağlıklı gelişime yön verdiğini ifade eden uzmanlar, Türkiye’de tek başına anne sütü ile beslenme oranının düşük olduğunun saptandığını kaydettiler.

Araştırmada, 4 ay olarak bulunan bu süreyle ilgili farklı ekonomik düzeylerdeki tüm annelerin aynı yanlışı yaptığının belirlendiğini anlatan uzmanlar, ek besinlere erken başlama ve verilecek ek besin türünün yanlış seçilmesinin de çocuklarda çeşitli sorunlara neden olduğunu söylediler.

Uzmanlar, ishalli hastalıkların gelişmekte olan ülke çocuklarında gelişmiş ülkelere göre daha sık görüldüğüne, daha ciddi seyrettiğine ve daha çok ölümlere neden olduğuna da işaret ederek, ishalden ölümleri ve ishal görülmesini engelleyen en önemli faktörlerden birisinin anne sütü olduğunu bildirdiler.

Değişik sosyoekonomik düzeylerdeki annelerin çocuk beslenmesi uygulamalarının benzer olduğunu ve aynı yanlışları yaptıklarını dile getiren uzmanlar, tüm annelerin beslenme bilgi düzeylerinin artırılması gerektiğini kaydettiler.