“AA SITMA, FRENGİ İLAÇLARINDA TEKEL KALKIYOR”

Sağlık Komisyonu, sıtma ve frengi ilaçlarının Kızılay tarafından teminini içeren kanunun yürürlükten kaldırılmasını kabul etti.

Sıtma ve frengi ilaçlarının temininde Kızılay’a tekel yetkisi veren kanunun yürürlükten kaldırılması, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyon Başkanı Cevdet Erdöl, söz konusu kanunun 1935 yılında çıkarıldığını, kaldırılması ile ilgili ilk tasarının ise 1996 yılında hazırlandığını söyledi. Erdöl, söz konusu kanunun, serbest piyasa ekonomisi uygulanan bugünün şartlarına uymadığını da ifade etti. “Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanun” un yürürlükten kaldırılması, görüşmelerin ardından kabul edildi.