Genel SağlıkHABERLER

2. GRİP GÜNÜNDE GRİP BÜTÜN YÖNLERİYLE MASAYA YATIRILDI

Grip sezonuna girdiğimiz Eylül ayında, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)- Influenza Çalışma Grubu Grip konusundaki en son gelişmeleri uzmanlar aracılığıyla aktarmak ve bu alanda doğru bilgilere ulaşmak, ülkemize ait verileri tartışmak amacıyla “2. Grip Günü”nü düzenlendi. 23 Eylül 2008 Salı günü yapılan toplantıda, griple ilgili kamuoyunda bilinmeyen bir çok veri ve bilgi paylaşıldı.

23 Eylül 2008, İstanbul. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) İnfluenza Çalışma Grubu geçen yıl olduğu gibi bu sonbaharda da “Grip Günü” toplantısı düzenlendi. Uzmanların katılımıyla 23 Eylül 2008 Salı günü gerçekleştirilen toplantıda, grip hastalığının ülkemizdeki yaygınlığı, Influenza virüslerinin neden olduğu enfeksiyonlar, hastalığın klinik özellikleri, korunma yöntemleri, grip aşısının önemi ve kullanımı gibi konularda bilgi verildi; ayrıca İstanbul Tıp Fakültesi Influenza laboratuarının bu alandaki bulguları paylaşıldı.

Toplantıya Sağlık Bakanlığı temsilcisi Dr Ercan BAL, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı Prof Dr Özdem ANĞ, İnfluenza Çalışma Grubu Başkanı Prof Dr Emel BOZKAYA, Çalışma grubu sekreteri Prof Dr Selim BADUR ve konunun uzmanları, Prof Dr Gaye USLUER, Prof Dr Levent AKIN, Prof Dr Mustafa BAKIR, Dr Meral ÇİBLAK ve Ecz Asuman Çakıroğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Toplantıyla ilgili bir açıklama yapan TMC-Influenza Çalışma Grubu Sekreteri Prof Dr Selim Badur şunları söyledi:

“Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırılmaması gereken, son derece ciddi ve öldürücü olabilen bir hastalıktır. İnsan sağlığına, toplumsal yaşama ve ekonomiye son derece ağır darbeler indiren bu hastalığın önemi ülkemizde iyi bilinmemektedir. Ülkemizde çeşitli yaş ve risk gruplarından yaklaşık 10 milyon kişinin grip aşısı olması gerekiyor, ancak aşının ülkemizde tüketimi 2,5 milyon doz dolayında olup, kısacası aşılanma oranları olması gerekenden çok daha düşük düzeylerde seyretmektedir. Sağlık Bakanlığı bu oranları arttırmak için bu yıl ilk kez Erişkin Bağışıklama Takvimi yayınlayarak, 65 yaş üstü ve her yaştan kronik hastalıkları olan kişilerin mutlaka Grip aşısı ile aşılanmalarını önermektedir. Biz de toplumu bu konuda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüterek, Bakanlığın çabalarına destek oluyoruz.“

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni sezon grip aşısındaki virüs tiplerini değiştirdi

DSÖ kuzey yarım küre için 2008-2009 yılında hazırlanacak grip aşısının içeriğinde 3 yeni virüs türünün yer almasını önermiştir. Bu virüsler:

• A/Brisbane/59/2007(H1N1)-benzeri virüs
• A/Brisbane/10/2007(H3N2)-benzeri virüs
• B/Florida/4/2006-benzeri virüstür.

Böylece geçen seneki aşının içeriği tümüyle değiştirilmiştir. DSÖ’nün yaklaşımı, bu yıl bütünüyle farklı bir grip türünün salgın nedeni olmasının beklendiği şeklinde yorumlanmaktadır.

DSÖ, grip aşısı yaptırması gereken grupları belirlemiştir. Buna göre 65 yaş üstündekilerin yanı sıra, astım, diyabet, bir dizi kronik hastalığı olanlar ve bağışıklığı azalmış bireylerin aşılanması gerekiyor. DSÖ, 2010 yılı itibarı ile her ülkede bu gruptan hastaların en azından % 75’inin aşılanmasını hedeflemektedir. Ülkemizde ise aşılanma oranı % 3,3 olarak belirlenmiştir.

Gribi ciddiye almak gerekiyor

Grip hem çok kolay yayılma özelliği nedeniyle, hem de belirli grup hastalarda var olan sağlık sorunlarını ağırlaştırarak ölümlere neden olduğu için ciddiye alınması gereken önemli bir bulaşıcı hastalıktır. Ayrıca iş yerlerinde ortaya çıkan grip salgınları ciddi boyutlarda ekonomik kayıplara neden olur ve bu nedenle gelişmiş ülkelerde aktif çalışan kesimin bağışıklanması önerilmektedir.

Bu durumda aşı konusunda toplumun abartıya kaçmadan ancak gerçekci verilerle bilgilendirilmesi, risk gruplarının duyarlaştırılması ve nihayet sağlık çalışanlarının bilgilerinin güncelleştirilmesi gibi yolları kullanarak, ülkemizde grip aşısı uygulamasının çağdaş toplumlar düzeyine yükseltilmesi gereklidir.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC)- Influenza Çalışma grubu Hakkında

DSÖ 1950’li yıllardan başlayarak tüm dünyada grip aktivitesini yakından izlemekte; enfeksiyonun seyrini, dolaşımdaki virüslerin özelliklerini, olağan dışı bir alt-tipin dolaşıma girip girmediğini belirlemek ve böylece gerektiğinde erken uyarı sistemlerinin devreye sokulmasını sağlamak için çalışmalar yapmaktadır. Bu tip bir etkinlik uluslar arası işbirliğini gerektirmekte; bu nedenle her ülkede aktif olarak sürveyans çalışmalarını yürütmekte olan merkezler gerekli bilgilerin zamanında DSÖ’ne iletilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadırlar.

Ülkemizde 2004 yılından itibaren bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi yeniden düzenlenmiş; Influenza enfeksiyonları “sentinal sürveyans” uyarınca izlenmesi öngörülen C grubu hastalıklar arasına dâhil edilerek yakın takibe alınmıştır. Söz konusu yeniden yapılanma sürecindeTMC bünyesinde “Influenza Çalışma Grubu” oluşturularak, Influenza virüsleri ile çalışan mikrobiyologların bu sürece aktif olarak katılımları öngörülmüş ve Çalışma Grubu üyeleri arasında işbirliğine gidilerek ülkemizde gerçekleştirilen grip ile ilgili araştırmaların bir bütün olarak değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

TMC- Influenza Çalışma Grubu ilk aktivite olarak 2008-2009 sezonu başında “Grip Bilgilendirme Kampanyası” düzenleyerek toplum genelinde grip konusunda doğru bilgilendirmeyi sağlamayı amaçlamaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığının onayı ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nin desteği ile yürütülecek olan bu kampanya gribin önemi, diğer solunum yolları enfeksiyonlarından farklarını, grip enfeksiyonlarının ülkemizdeki boyutlarını ve neden olduğu kayıpları, korunma yollarını, aşı konusundaki son gelişmeleri ve olası pandemi tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri gerçekçi bir biçimde anlatmayı hedeflemektedir. Bu kampanya dışında Influenza Çalışma Grubu ülkemizde Influenza virüsleri ile yapılan çalışmaları desteklemek, grip konusundaki bilgileri bir bütün halinde değerlendirmek için girişimlerde bulunmayı öngörmektedir.

Grubun etkinlikleri kapsamında atılan bir diğer önemli adım, bilinçlendirmeyi sağlamak amacıyla oluşturduğu www.gripnedir.com isimli bir siteyi, kampanya başlangıcından itibaren kullanıma sokacak olmasıdır.