Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

Genel Sağlık Sigortasıİkinci basamak sağlık hizmetleri; Birinci basamak sağlık tesislerince tanı ve tedavisi sağlanamayanların, birinci basamak sağlık hizmetini sunan hekimler tarafından sevk edildikleri eğitim ve özel dal hastaneleri hariç, yataklı sağlık tesislerinden sunulan sağlık hizmetlerini,

Üçüncü basamak sağlık hizmetleri; Birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinde tanı ve tedavisi yapılamayanların, ileri tetkik ve tedavisi için hekim tarafından sevk edildikleri özel dal, eğitim, üniversite ve araştırma hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerini,

Sosyal Güvenlik Genel Kurulu; Sosyal Sigorta Kurumlarının yeniden yapılanmasına yönelik Kanunda ortak tanımlanan Kurulu,

Yoksulluk Sınırı; Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumu Kanununda belirlenen gelir alt sınırını, kapsar.

Sigortalılığın Başlangıcı ve Mecburi Oluşu:

Madde 4-Bu Kanunda belirtilen Sosyal Sigorta Kurumlarına tabi olması gerekenler ilgili Kanunların kapsamına girdikleri tarihten,

Herhangi bir Sosyal Sigorta Kurumuna tabi olmayıp kazanç ve gelirleri yoksulluk sınırı üzerinde bulunanlar bir ay içerisinde örneği Kurumca hazırlanacak bildirim formunu ikametgahının bulunduğu yerdeki Sosyal Sigorta Kurumuna verdikleri tarihten,

Kazanç ve gelirleri yoksulluk sınırı altında bulunanlar ile kimsesiz çocuklar, bakıma muhtaç kimseler ile sığınmacı ve vatansızlar Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumunca tescil edildikleri tarihten itibaren sigortalı olurlar.

Sigortalılık durumunda değişiklik olduğu taktirde, bu husus da bir ay içinde ilgili Sosyal Sigorta Kurumuna veya Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Kurumuna bildirilir ve prim ödeme işlemleri değişikliği takip eden ay başından başlamak üzere uygulanır.

Kanun kapsamında bulunan, ancak kayıt için başvurmamış olanlardan prim yükümlüsü olması gerektiği Kurumca tespit edilenler, prim yükümlüsü olması gereken tarihten itibaren re'sen tescil edilirler ve bu tarihten itibaren tahakkuk edecek primleri, gecikme zammı ve yasal faizleri ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Tescili yapılan sigortalılar ile bakmakla yükümlü oldukları kimselere ülkede sabit bir sosyal güvenlik numaralandırma sistemi oluşturulduğunda verilecek olan sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda genel sağlık sigortası sicil numarası olarak kabul edilir. Ayrıca vergi mükellefi olan sigortalıların Vergi Kimlik Numaraları da sağlık sigortası sicil numaraları ile birlikte kayıt altına alınır ve işlemlerde birlikte kullanılır.

Sigortalılık için başvuru, kayıt ve tescil usul ve esasları çıkarılacak bir Yönetmelik ile düzenlenir.

Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlüğünden kaçınılamaz veya vazgeçilemez.

Genel Sağlık Sigortası yardım ve yükümlülükleri bir başkasına devredilemez.

Prim alınması:

Madde 5- Genel Sağlık sigortasının gerektirdiği, ödemeler ve her çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere, sigortalılar, işverenler ve Devlet, genel sağlık sigortası primi öder. 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde tanımlanan İşsizlik Sigortası yardım ve hizmetlerinden yararlandırılanların hastalık ve analık sigortası hizmetlerine karşılık sigorta primlerinin hesabında esas alınan alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanacak % 12,5 prim Kuruma aktarılır. Ayrıca emeklilerin net maaşlarının % 1 i genel sağlık sigortası payı olarak Kuruma aktarılır.

Prime esas kazançlar:

Madde 6- Sağlık Sigortası primine esas kazanç, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasındadır.

Prime esas kazancın belirlenmesinde 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlar ile tazminat, ikramiye, fazla mesai gibi diğer gelirler de dikkate alınır.

Sosyal Sigorta Kurumlarına isteğe bağlı sigortalı olarak devam etmek isteyenler ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayıp prim ödeme gücü oldukları tespit edilenlerin, 506 sayılı Kanunun 78 inci Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında yetkili Kurum tarafından belirlenen kazanç ve gelirleri toplamı, prime esas alınır.

Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenler ile ödeme gücü olmadığı kabul edilenler için 506 sayılı Kanunun 78 inci Maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt sınırının 1,5 katı esas alınır.

Prim oranları:

Madde 7- Prim oranı, prime esas kazancın % 12,5 idir.

a) Sağlık sigortası priminin % 6 sı 506 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen sigortalılar ile aynı Kanunun Geçici 20 inci maddesinde açıklanan sandıklara tabi sigortalıların ve 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu kapsamında çalışanların hissesi, % 6,5 i işveren hissesidir.

b) 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında olanlar ile herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmayanlardan prim ödeme gücü olanlar primin tamamını öderler.

c) Prim ödeme gücü olmadığı tespit edilenler için Devlet genel sağlık sigortası priminin tamamını öder.

İşverenler, genel sağlık sigortasına ilişkin yükümlülükleri nedeniyle sigortalıların ücretlerinden herhangi bir indirim veya kesinti yapamazlar.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: AB RH +
ANKARA TOBB ETÜ HASTANESİ 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 5432921579

15.11.2019 Cuma günü ameliyat olacak babam için iki ünite AB RH+ kana ihtiyacımız var. Gönüllü kan verebilecek kişilerin iletişime geçmelerini rica ediyorum.

Tarih: 11/12/2019 1:15:21 AM
Buket Nur Palabıyık
  Aranan Kan: 0 RH -
Antalya Medikal Park Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05333819859

Bebek hastaya acil LÜTFEN DESTEK VERELİM. 0 RH NEGATİF TROMBOSİT İHTİYACI VARDIR.

Tarih: 11/7/2019 3:47:48 PM
Dönmez Ailesi
  Aranan Kan: 0 RH -
Ege Üniversitesi Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05453276137

Lütfen destek. 0 Rh- negatif Sağolun.

Tarih: 10/29/2019 7:02:15 AM
Hanım Hanım
  Aranan Kan: 0 RH +
Bahçelievler Medikalpark Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05332510231

Destek olalım. Acildir. SAĞOLUN. 0 Rh POZİTİF TROMBOSİT

Tarih: 10/22/2019 7:45:37 AM
Orhan Bafralı
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası