Genel SağlıkHABERLER

YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI TOPLANDI

2 gün sürecek olan Yüksek Sağlık Şurası’nın 241. toplantısı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar başkanlığında Ankara’da başladı.

Şura toplantısının açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Ünüvar, 2 gün sürecek olan toplantıda 30 adet adli dosyanın değerlendirilerek karara bağlanacağını bildirdi.

Yüksek Sağlık Şurası’nda değerlendirme yapılırken mahkemelerden gelen dosya içerisindeki belgelerin incelendiğini ifade eden Ünüvar, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 10. maddesine göre kurulan ve Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat ve görevlerine ilişkin 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince çalışmalarını sürdüren Yüksek Sağlık Şurası’nın, sağlıkta adaletin tecellisine önemli katkıda bulunduğunu kaydetti.

Şura toplantılarında değerlendirmelerin, tamamen bilimsel veriler ışığında ve objektif kriterler dikkate alınarak yapıldığını belirten Ünüvar, “Değerlendirmelerde, olayla ilgili şahısların ifadeleri, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarındaki kayıtlar ile konuyla ilgili düzenlenmiş hekim, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporları, grafiler ve diğer laboratuar sonuçları esas alınıyor. Değerlendirmelerde dosya incelenmesi esas olup, şahısların muayenesi veya konuyla ilgili kişilerin dinlenmesi gibi ayrıca soruşturma yapılması mümkün olmamaktadır” diye konuştu.