RAHİM KANSERİNDE GEÇ KALMAYIN

Türkiye’de, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türü, “rahim ağzı kanseri”. Fakat meme kanseri kadar yaygın olduğu bilinmediği için çoğu zaman tedaviye geç kalınıyor.

Kadınlar, hastalığın önlenmesinde yüzde yüz etkili olan Pap” testini yaptırmayı ihmal ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Özel, “Türkiye’de rahim ağzı kanserleri” konulu konferansında, bu kanser türünün, meme kanserinden sonra kadınlarda en sık görülen tür olduğunu belirtti.

Batı toplumlarında sağlıklı kadınların, yılda bir kez “pap” testi yaptırdığını ve böylece rahim ağzı, rahim içi ve yumurtalık kanserlerinin erken teşhis edilebildiğini söyleyen Özel, şöyle konuştu:

“Rahim ağzı kanserine karşı yılda bir kez yapılması gereken pap testi, ülkemizde ihmal edilmektedir. Oysa, erken devrede yapılan tedavi hayat kurtarırken, geç kalındığında bu mümkün olamamaktadır. Bu konuda kadınlar eğitim yoluyla bilinçlendirilmelidir.

Kadınlar, genelde genital organlarında oluşan bazı rahatsızlıkları, başka hastalıklarla bağdaştırdıklarından, hastanelere başvurmamaktadır. Kanser vakaları genelde ilk safhalarda belirti vermeden geliştiğinden tedavide geç kalınıyor.”

Özel, rahim ağzı kanserinde sigara faktörünün de etkili olduğuna dikkati çekerek, bu alışkanlıktan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.