Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU


KANUN NO: 3224
Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985
Resmi Gazete: 25.06.1985 - 18792

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu kanunun amacı, Dişhekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliği'nin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu kanunda sözü geçen deyimlerden:

a) "Oda" Dişhekimleri Odalarını,

b) "Birlik" Türk Diş Hekimleri Birliği'ni,

c) "Bakanlık" Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı, ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Odalar

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı

MADDE 3 - (1) Odalar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(2) Değişik 2. fıkra: 4267 - 18.6.1997) Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların kuruluşu

MADDE 4 - (1) Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz dişhekimi bulunan her ilde bir Oda kurulur.

(2) Yeter sayıda dişhekimi bulunmayan illerdeki dişhekimlerinin hangi illerdeki dişhekimleri ile birleştirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki dişhekimlerinin hangi ildeki Odaya bağlanacağı ülkenin coğrafi ve ulaşım durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

(3) Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır.

(4) Yeni kurulacak Odaların kurucu üyeleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nca atanır. Yeni kurulan Odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yaparlar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası