Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU


KANUN NO: 3224
Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985
Resmi Gazete: 25.06.1985 - 18792

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu kanunun amacı, Dişhekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliği'nin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu kanunda sözü geçen deyimlerden:

a) "Oda" Dişhekimleri Odalarını,

b) "Birlik" Türk Diş Hekimleri Birliği'ni,

c) "Bakanlık" Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nı, ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Odalar

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı

MADDE 3 - (1) Odalar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(2) Değişik 2. fıkra: 4267 - 18.6.1997) Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların kuruluşu

MADDE 4 - (1) Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz dişhekimi bulunan her ilde bir Oda kurulur.

(2) Yeter sayıda dişhekimi bulunmayan illerdeki dişhekimlerinin hangi illerdeki dişhekimleri ile birleştirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki dişhekimlerinin hangi ildeki Odaya bağlanacağı ülkenin coğrafi ve ulaşım durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu'nca kararlaştırılır.

(3) Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır.

(4) Yeni kurulacak Odaların kurucu üyeleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu'nca atanır. Yeni kurulan Odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yaparlar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: B RH -
Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05414005451

Çocuk hastaya acil B rh negatif granülosit ihtiyacı var. Lütfen destek verelim. Gelmeden önce arayınız.

Tarih: 2/10/2020 6:54:44 AM
Yıldız Akuş
  Aranan Kan: B RH +
Antalya MedikalPark Hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05053714764

B rh + granülosit ihtiyacı var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 2/1/2020 4:44:46 AM
Emir Haberal
  Aranan Kan: AB RH +
Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05353037319

AB rh pozitif trombosit ihtiyacı. Gelmeden önce arayınız. SAĞOLUN

Tarih: 1/31/2020 6:55:16 AM
Abdullah Abdulsamed
  Aranan Kan: A RH +
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 0506 069 3484

Yardım em. Acil. A rh pozitif kana ihtiyaç var. Gelmeden önce arayınız. Sağolun

Tarih: 1/26/2020 3:05:57 AM
Zana Hanım
  Aranan Kan: 0 RH -
Denizli Pamukkale Üniversitesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil 0 RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05448744869

Lütfen destek. 0 rh - negatif *beyaz* kan ihtiyacı var. Şartlar: 60 yaş altında olmak, son 10 gündür ilaç kullanmş olmak. Destek olalım. Gelmeden önce arayınız. Sağolun.

Tarih: 1/24/2020 6:28:44 AM
Minire Kıymaz
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası