Genel SağlıkHABERLER

DOKTORLARIN 4’TE 3’Ü MUCİZEYE İNANIYOR

Amerikalı doktorların yüzde 74’ünün geçmişte mucizeler olduğuna, yüzde 73’ünün bu mucizelerin bugün de olabileceğine inandıkları belirlendi.

ABD’de yapılan bir araştırmada, doktorların dörtte üçünün mucizeye inandıkları ortaya çıktı.

Louis Finkelstein Enstitüsü tarafından ülke çapında yapılan araştırmada, Amerikalı doktorların yüzde 74’ünün geçmişte mucizeler olduğuna, yüzde 73’ünün bu mucizelerin bugün de olabileceğine inandıkları belirlendi.

Hıristiyanların yanı sıra Yahudi, Müslüman, Hindu ve Budist hekimlerin de katıldığı araştırmada, Amerikalı doktorların dinlerine düşkün oldukları ortaya çıktı. Araştırmaya katılan 1100 doktorun yüzde 72’si dinin, yaşam için güvenilir ve gerekli bir rehber olduğunu belirttiler.

Araştırmaya göre, Amerikalı hekimlerin yüzde 58’i ayda en az bir kez kiliseye gittiğini söylerken, yüzde 46’sı dua etmenin kendi yaşamları için çok önemli olduğunu belirtti.

Amerikalı hekimlerin yüzde 37’si İncil’deki mucizelerin tamamen doğru, yüzde 50’si mecazi olarak doğru olduğunu ifade ederken, sadece yüzde 12’si İncil’deki mucizelere inanmadığını ifade etti.

ABD’deki hekimlerin yüzde 9’u İncil’in Tanrı tarafından yazıldığına, yüzde 58’i Tanrının telkiniyle yazıldığına, yüzde 34’ü de eski edebi bir eser olduğuna inanıyor.

Amerikalı doktorların yüzde 55’i tıpta pratiğin dini eğitimin rehberliğinde yapılması gerektiğine inanırken, yüzde 44’ü buna karşı çıkıyor.