Genel SağlıkHABERLER

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI YÖNETMELİĞİ NELER GETİRİYOR?

Ağız ve Diş Sağlığı Kuruluşları Derneği (Adissad) Yönetim Kurulu Üyesi Diş Hekimi Recep Eşkar, yeni yönetmeliği yorumladı;

Bu yönetmelikle, diş hekimi sıkıntıları tam olarak giderilmemiş olsa da sektöre yeni bir açılım getirilmiştir.
Sektörümüz için hayırlı olmasını dileriz.
önceden Açılan Kuruluşlar Aynen Devam
 Mevcut kuruluşlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmadan B tipi olarak isimlendirilip aynı statüde devam edeceklerdir.
 Yeni açılacak tüm kuruluşlar A tipi olmak zorundalar ve bu yönetmeliğe göre ruhsatlandırılacaklar. Mevcut kuruluşlar ise yeni şartları sağlamaları durumunda A tipi olabileceklerdir.
Diş Hekimleri Kurumları Miras Bırakabilecek
 Bu yönetmelikle diş hekimlerinin mirasçıları da düşünülerek, diş hekiminin ölümü halinde mirasçıların 5 yıl süre ile kurumu işletmesine izin verilecektir.
Engelli Vatandaşlarımız Daha İyi Hizmet Alacak
 Engelli hastaların tekerlekli sandalye geçişini kolaylaştırmak için girişe rampa asansör ve kapı geçişlerinde girişe uygun düzenlemeler yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Merkezlere Diş Hekimi Olmayanlar da Ortak Olabilecek
 A tipi ağız ve diş sağlığı merkezlerine %49 ‘a kadar diş hekimi olmayan ortak alınabilecek, ancak A tipi polikliniklere ve B tipi olan kuruluşlara sadece diş hekimleri ortak olabilecektir.
Merkez Ve Poliklinik Açmak Artık Daha Zor
 Merkez açabilmek için en az 5 diş üniti ve 5 diş hekimi gerekiyor.
Poliklinik açabilmek için en az 2 diş üniti ve 2 diş hekimi gerekiyor.
 Merkez açabilmek için girişten itibaren müstakil yer olması gerekiyor.
Poliklinik açabilmek için binalarda ayrı bir giriş istenmektedir. Yoruma açık bir madde olan ayrı girişle bina girişi kastedilmekte ise poliklinik açılışını oldukça zor hale getirmektedir.
 Hem merkez hem de poliklinik açabilmek için belediyelerden alınması zorunlu olan yapı kullanım izin belgesi de yer açılmasını zorlaştırmaktadır. özellikle eski binalarda yer açılması neredeyse imkansız hale gelmiştir.
 Merkezler için yeterli otopark ihtiyacının karşılanması zorunlu hale getirilmiştir.
 Merkezlerde ameliyathane genişliği 30m2 ‘ye tavan yüksekliği ise 3 m’ye çıkarılmıştır.
 Muayenehane açılmasını zorlaştıran tek madde; bodrum kat dâhil 4 ve daha fazla kata sahip binalarda, muayenehane giriş katta değil ise binada asansör olması şartı getirilmiştir.
Yeni açılan Merkez Ve Polikliniklere Getirilen Kolaylıklar
 Merkezlerin 24 saat açık olma zorunluluğu kaldırılmıştır.
 Muayenehane diş hekimleri hariç özel kuruluşlarda çalışan diş hekimleri aynı il sınırları içerisinde birden fazla yerde çalışabileceklerdir. Kanunun ilgili maddesine göre üst sınır yoktur.
 Merkezlerin ameliyathanelerini artık kurum dışından gelen diş hekimleri tarafından da kullanılabilecektir. Böylece diş hekimleri genel anestezi ihtiyacı olan hastalarının tedavilerini yönlendirmek yerine kendileri yapabilecektir.
 A tipi Merkezler kurum içlerinde diş laboratuvarı açabilecekler.
Tabelalarda Artık İstenilen İsim Kullanılabilecek
 Başvuru sırasında diş hekimleri odasından alınması zorunlu olan tabela uygunluk belgesi istenilen belgelerden çıkartılmıştır. Diş hekimleri odasından hekimler sadece oda kayıt belgesi alacaklardır. Böylece bazı illerde uygulanan tabelalarda Türkçe isim zorunluluğu da kalkmıştır. çünkü bu uygulama bakanlığın değil bağlı olunan odaların uygulamalarıydı.
Eczaneler Gibi Diş Hekimlerinin de Tabelası Olacak
 8 saatten fazla çalışan poliklinik ve merkezlerin asgari 50×70 cm boyutlarında mavi zemin üzerine beyaz diş remi bulunan ışıklı tabela asmaları zorunlu hale getirilmiştir.
Reklam ve Tanıtımda Kavram Karmaşası
 Reklam ve tanıtımla ilgili kavram karmaşası devam etmekte ancak tanıtım yapılabileceği ile ilgili şöyle bir madde bulunmaktadır; “Sağlık kuruluşları ağız ve diş sağlığını koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilir. Sağlık kuruluşları bu madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla açılışı, hizmet alanların ve sunduğu hizmetler ile ilgili konularda toplumu bilgilendirmek amacıyla tanıtım yapabilir ve ilan verebilir.”
 Tabela ve tanıtımla ilgili daha önceki yönetmelikte bulunan kapatma cezası 1 yıl içerisinde 3 kez uyarı 4. tekrarda 2 gün kapatma şeklinde değiştirilmiştir.
Denetimde önemli Değişiklikler Oldu
 Oda temsilcisi artık denetim ekibinde yer almayacaktır.
 Muayenehaneler de yılda en az bir defa denetlenecektir.
 Cezalar genellikle idari para cezasına dönüştürülmüştür. Ceza miktarı kurumun aylık cirosundan belirli yüzdeler alınması şeklinde uygulanacaktır.