Genel SağlıkHABERLER

TULIPS (TURKİSH LİPİD STUDY,TÜRK LİPİD ÇALIŞMASI) SONUÇLARI AÇIKLANDI:

Türkiye’de lipid düşürücü tedavi ile yapılan çok merkezli yeni bir çalışma olan TULIPS’in (Turkish Lipid Study, Türk Lipid Çalışması) sonuçları 2. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda açıklandı. 16 merkezde kardiyoloji polikliniklerine başvuran 154 hastaya, 12 hafta süresince lipid düşürücü tedavinin uygulandığı araştırmada, Fluvastatin XL’in etkinliği ve güvenliliği araştırıldı.

Fluvastatin XL Türkiye çalışmasının ana sonuçları geçtiğimiz haftalarda Swissotel’de düzenlenen 2. Metabolik Sendrom Sempozyumu’nda açıklandı.

Novartis’in desteklediği TULIPS araştırmasının sonuçlarını açıklayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Barış İlerigelen, 14 günlük ilaçsız dönemden sonra Fluvastatin XL kullanımına başlayan hastalarda 2. haftada LDL kolesterol düzeylerinde yüzde 45’lere (başlangıç değeri 160-190 mg/dl olan hastalarda) varan oranlarda düşüş sağlandığını açıkladı. Aynı etkinin 12. hafta sonunda da devam ettiğini belirten İlerigelen, araştırmada Fluvastatin XL’in güvenliliğinin de bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.

TULIPS sonuçlarını değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yağız Üresin de Fluvastatin XL’in etki mekanizmasının, lipid düşürücü tedavide kullanılan statin grubu diğer ilaçlardan farklı olduğunu ve bu nedenle çalışmaya katılan hastalarda Fluvastatin XL’in başlangıç kolesterol seviyelerinden bağımsız olarak etkin düşüş sağladığını ifade etti.

Total kolesterolümüz batıya göre daha düşük

Türkiye’deki lipid profilini değerlendiren İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Vedat Sansoy da, TULIPS araştırmasında Türklerin total kolesterol düzeylerinin batıya oranla düşük olduğuna dikkat çekerek, “Ancak yine de risk yaratabiliyor. Türklerin total kolesterol ortalaması 200, ABD’de bu oran 230-240. Kolesterol dışındaki risk faktörlerinin başında da sigara geliyor. Kalp damar hastalıklarında toplam risk çok önemli; orta derecedeki kolesterol değeri bile, diğer risk faktörleriyle birleşince önemli bir değere ulaşıyor” dedi.

Araştırmanın Fluvastatin XL’in kısa süredeki etkinlik ve güvenliliğini gösterdiğini kaydeden Sansoy, sonuçların Türkiye için bir deneyim olduğunu da belirtti.

TULIPS çalışması, Türk hasta popülasyonunda Fluvastatin XL tedavisinin sonuçlarını gösteren yeni ve önemli bir çalışma olarak kabul ediliyor.