Genel SağlıkHABERLER

SSK’LILARA TÜM DEVLET HASTANELERİ AÇIK

Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde SSK’lıların, ihtiyaca göre belirlenecek devlet hastanelerinden yararlanabileceklerini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, liste hazırlamaktan vazgeçerek, SSK’lıların tüm devlet hastanelerinden yararlanmasını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanlığı, bakanlığına bağlı tüm sağlık kuruluşlarının listesini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göndererek, SSK’lıların tüm kuruluşlarından yararlanabileceğini belirtmiş, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, protokole ek olarak hazırlanacak liste ile bu hastaneler arasında ihtiyaca göre seçim yapacağını açıklamıştı.

PROTOKOL NE GETİRİYOR?

Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan arasında 4 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan 24 maddelik protokole göre, SSK’lılar ve bakmakla yükümlü oldukları aileleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, halk sağlığı merkezleri gibi 1. basamak sağlık kuruluşlarından doğrudan yararlanacak.

Devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri gibi 2. basamak tedavi kurumlarında tedavi olması gereken SSK’lı hastalar, acil haller dışında sevkle hizmet alabilecek.

Devlet hastanelerinden alınan hizmet karşılığında SSK Başkanlığı, ödemeleri, mevcut hastane sistemine göre, doğrudan hastanelere yapacak.

Sağlık Bakanlığı, SSK’lıların ücretsiz olarak yararlanacağı hizmetler karşılığında, SSK’ya fatura edilecek hizmet bedellerinde indirime gidecek.

Buna göre, Bakanlık, SSK’ya, 1. basamak sağlık tesislerinde yapılacak muayene için resmi fiyat tarifesinde belirlenen ücretler üzerinden yüzde 50, bu tesislerde ayakta yapılacak tetkik ve tahlil ücretleri için ise yüzde 20 indirim uygulayacak.

1. basamak sağlık hizmetlerinden bir üst sağlık kurumuna sevk yapılması halinde, 1. basamak sağlık tesisinde muayene ücreti alınmayacak ve devlet hastanelerinde yatarak tedavi olacak SSK’lı hastalar için kuruma fatura edilecek hizmet bedelinde ise resmi fiyat tarifesinden tetkik ve tahlillerde yüzde 20 indirim uygulanacak.

REÇETE VE İLAÇLAR

Hastaların ayaktan tedavilerinde, doktorlar tarafından düzenlenen reçeteler, SSK tarafından bildirilecek yöntemle ve yine SSK tarafından bildirilecek eczanelerden temin edilecek.

Doktorlar tarafından, SSK İlaç Talimatı’nda belirtilen kurallar ve ilaçlar dışında reçete yazılmayacak.

Yatan hastalarda kullanılacak ilaçlar, öncelikle SSK tarafından belirlenen Sağlık Bakanlığı kuruluşlarına teslim edilmiş ilaçlarla, hastanın yattığı hastanenin eczanesinden karşılanacak.

Bu amaçla ihtiyaç duyulacak tesislerde, SSK ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin kurum hastalarına verilebileceği birimler açılabilecek.

SSK tarafından, Bakanlık tesislerine teslim edilen ilaçlar dışındakalıp, kullanımının zorunlu olduğu belgelenen ilaçların hasta yatışının yapıldığı Bakanlık yataklı tesisinin eczanesinden karşılanması halinde, bunların fiyatlandırılmış dökümü, ”kullanılan ilaçlar” başlığı altında düzenlenecek ödeme belgesinde bir liste halinde kuruma gösterilecek.

İlgili hastanenin eczanesinde bulunmayan ilaçlar ise SSK tarafından bildirilen eczanelerden temin edilecek.

Hastalara kullanılacak her türlü tıbbi sarf malzeme, ilgili mevzuat çerçevesinde tanımlanacak SSK ünitesi tarafından sağlanacak.

1 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girecek yeni uygulama, 31 Aralık 2003’e kadar geçerli olacak. Bu tarihten en az 1 ay öncesine kadar taraflardan biri değişiklik veya feshi ihbar talebinde bulunmadığı takdirde protokol aynı koşullarda 1 yıl daha uzatılacak.