Genel SağlıkHABERLER

SİGARA İÇENLER AMELİYAT SONRASINDA DAHA FAZLA AĞRI ÇEKİYOR!

Ameliyatlar sonrasında hastanın ağrı çekmesi pek çok farklı nedene bağlıdır. Bazı nedenler değiştirilebiliyorken bazılarına çözüm bulmak mümkün değildir. Amerika’da yapılan bir araştırma ameliyat sonrasında hastaların çektikleri ağrıları azaltan yeni bir faktörün varlığını ortaya koydu. Araştırmaya göre sigara içen hastalar ameliyat sonrasında daha fazla ağrı çekiyor. KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Varis Merkezi ve Damar Cerrahisi Direktörü Op. Dr. Mustafa Çalık sigaranın hastaları ameliyat sonrasında nasıl olumsuz etkilediğini ve bu etkileri gidermenin yollarını anlattı.

12 Amerikan Hastanesinde yapılan ve Kaliforniya’da Amerikan Anestezi Cemiyeti tarafından bu yıl yayınlanan bir çalışmaya göre sigara içenlerin yapılan ameliyat sonrası sigara içmeyenlere oranla daha fazla ağrı çektikleri ortaya çıkmıştır.

Bazı ağrıları engellemek mümkün

Ameliyat sonrası hasta memnuniyetsizliğinin en baş sorumlusu olan ağrı faktörünün tamamıyla ortadan kaldırılamasa da azaltılması veya en azından kabul edilebilir düzeyde olmasını birçok faktör etkiler. Bunlar kendi aralarında iki guruba ayrılır:

• Değiştirilemeyen etkenler olarak hastaların yaşı, cinsiyeti, ağrı eşiği sayılabilir.

• Değiştirilebilir etkenler olarak sayabileceğimiz ameliyat sırası ve sonrasında kullanılan anestezi yöntemleri, hastaya ve ameliyat türüne uygun ağrı kesici ilaç düzenlenmesi, laparoskopik ve robotik yöntemlerle daha az kesi yeri ağrısı sağlanması sayılabilir.

Sigaranın ameliyat olan hastaya etkisi

Yeni yapılan bu çalışmaya göre de sigara içmeyen hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duymalarının kanıtlanmasıyla ağrıya neden olan değiştirilebilir faktörlere bir yenisi daha eklenmiş görünüyor. Hepimizin bildiği gibi ameliyat sonrası görülebilecek bulantı, solunum güçlüğü ve öksürük gibi sorunların sigara içmeyenlerde daha az görülmesine ek olarak daha az ağrı duyuyor olmaları da yapılacak en basit ameliyat öncesi en azından 1 – 2 hafta kesmeleri daha konforlu ve ağrısız bir ameliyat sonrasını sağlayacaktır.