Genel SağlıkHABERLER

SEYAHATLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN HASTALIKLAR VE ALABİLECEĞİNİZ ÖNLEMLER!

Dünyada ulusal ve uluslararası trafiğin artması ile birlikte seyahatle ilgili hastalıklar da giderek artan bir şekilde görülmekte ve günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır

KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nermin Etiz seyahatler esnasında karşılaşabileceğiniz hastalıkları ve alabileceğiniz önlemleri anlatıyor!
Her yıl Dünya Sağlık örgütü (DSö), düzenli olarak ülkelerde görülen enfeksiyonları tüm dünyaya bildirilmekte olup, 2014 yılı başından beri çin’de insanda görülen Avian İnfluenza virus (H7N9), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Ortadoğu Respituvar Sendromu- Koronovirus, Gine’de ise Ebola Hemorajik Ateşi olduğuna dair raporlar yayınlamaktadır.
Gerek iş gerekse tatil amacıyla yapılan seyahatler için alınacak basit önlemler ile seyahat hastalıklarını azaltmak hatta sıfırlamak mümkün olacaktır. ülkelerde görülen enfeksiyonların yanı sıra, bu enfeksiyonları önlemeye yönelik hangi aşıların zorunlu, hangi aşıların genel ya da risk durumunda önerilen aşılar olduğu da DSö tarafından belirlenmektedir.
Seyahate çıkmadan aşı yaptırmayı ihmal etmeyin!
Enfeksiyon hastalıklardan korunmak için önerilen aşı ya da aşılar mutlaka seyahatten önce (seyahate çıkmadan en az birkaç ay önce) yapılması gerekmektedir. çünkü aşılanmış kişilerde bağışıklık yanıtı genellikle 3-4 haftada ortaya çıkmakta, kişinin bağışık durumuna, aşıya ve aşının dozuna bağlı olarak bu süre değişmektedir.
Seyahatte görülebilecek hastalıklar için aşı listesi:
• Hepatit A
• Hepatit B
• Polio, Difteri
• Tetanoz
• Tifo
• İnfluenza (grip)
• Pnömokok
• Kızamık – Kızamıkçık – Kabakulak
• Suçiçeği
• Kolera
• Kuduz
• Şarbon
• Veba
• Tüberküloz
• Meningokok
• Sarıhumma
Meningokoksik menenjit aşısı ve sarıhumma aşısı zorunlu aşılar olup, seyahate çıkmadan evvel (en az 10 gün önce) mutlaka yapılması ve belgelenmesi gerekmektedir.
HepatitA, Hepatit B, Polio, Difteri, Tetanoz ve tüberküloz aşıları ise herkese önerilmektedir. Diğer aşılar ise, gidilecek ülkedeki riske göre önerilen aşılardır.
DSö, ülkelerde ortaya çıkan enfeksiyonlar ve önerilen aşılarla birlikte, gidilecek ülkede görülen enfeksiyonları da önleyebilmek için proflaktik anti-infektif ilaçların başlanması gerektiğini bildirmektedir. örneğin halen pek çok Sahra-altı Afrika ülkesinde sıtma (Plasmodium falciparum) görülmekte ve bu nedenle bu ülkelere gideceklere mutlaka seyahat öncesi anti-malaryal tedaviye başlanması gerektiği vurgulanmaktadır.
Aşı ile birlikte hijyen kurallarına da dikkat edilmeli!
Bilinmesi gerekir ki, seyahat sağlığı açısından enfeksiyon hastalıklarından korunmak için sadece aşılanma ve proflaktik ilaç kullanımı yeterli değildir. Aynı zamanda her zaman olduğu gibi genel sağlık kuralları ve kişisel hijyen kurallarına tam olarak uyulması da çok büyük önem arz etmektedir.
Sonuç olarak, seyahat eden kişilerin enfeksiyon hastalıkları yönünden sorunsuz seyahat edebilmeleri için gidilecek ülkeyle ilgili enfeksiyonlar hakkında bilgi almak ve önerilen/zorunlu aşıları yaptırmak için seyahate çıkmadan en az 4 – 6 hafta önce sağlık merkezlerine veya seyahat danışma merkezine başvurmaları gerekmektedir.