Genel SağlıkHABERLER

TIBBİ HATALAR MASAYA YATIRILIYOR…

2. ULUSLARARASI HASTA GÜVENLİĞİ KONGRESİ BAŞLADI

Hasta Güvenliği Derneği tarafından Dünya Sağlık Örgütü Hasta Güvenliği Birimi’nin desteğiyle düzenlenen ve alanında “Dünyanın en geniş katılımlı kongresi” olma niteliğini taşıyan 2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi Antalya’da başladı. Sistem kaynaklı önlenebilir tıbbi hataların azaltılmasına yönelik tüm dünyada yürütülen son çalışmaların paylaşılacağı kongrede, 65 ülkeden 70 konuşmacı ve Bin’e yakın katılımcı yer alıyor. “Hasta Güvenliği için Küresel Bilgi Paylaşımı” temasıyla düzenlenen kongre 29 Mart tarihine kadar devam edecek.

Kongre’nin Açış Konuşması’nı yapan Hasta Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Bulun, “Önce Zarar Verme” ilkesinin sağlık hizmet sunumunun ilk ve en önemli ilkelerinden biri olmasına karşın tıbbi hataların boyutunun her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Sağlık hizmetlerinde kalitenin temel belirleyicilerinin hasta güvenliği ve kanıta dayalı hizmet sunabilmek olduğu görüşü tüm dünyada kabul edilmektedir. Birçok ülkede bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Derneğimiz, bu gerçekle bu yılki ana konuyu “Hasta Güvenliği için Küresel Bilgi Paylaşımı” olarak belirlemiştir” dedi.

Bulun, bu kongrede hedeflerinin hasta güvenliği alanında en üst düzey bilgiye sahip olan organizasyon ve kişiler ile bu bilgiye ihtiyacı olduğu halde kaynakları yetersiz olduğu için, bilgiye ulaşamayanları bir araya getirerek, küresel düzeyde bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması olduğunu belirtti.

Kişi değil, sistem öldürüyor

Tıbbi hataların yüzde 98’inin kişiden değil, sistemeden kaynaklanan önlenebilir hatalar olduğunu vurgulayan Bulun, şöyle konuştu:

“Hasta güvenliğinde insan değil, sistem öldürüyor. Tıbbi hatalar ölüm nedenleri arasında ilk beşte bulunuyor. Hataların yüzde 48’ini cerrahi hatalar yüzde 20’sini ilaç hataları oluşturuyor.

ABD’de hastaneye yatışların yüzde 3.4’ü istenmeyen hatayla sonuçlanıyor. İngiltere’de yatan hastalarda yüzde 11, Avusturalya’da ise yüzde 16.7 oranında tıbbi hata görülüyor.”

2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi Genel Sekreteri Dr. Rabia Kahveci de konuşmasında, 2. Hasta Güvenliği Kongresi’nin Batı Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya, Asya’dan Afrika’ya 70’e yakın ülkeden Bin’e yakın katılımcıya ev sahipliği yaptığını söyledi. Kahveci, Hasta Güvenliği’nin, yalnızca bir meslek grubuyla ve tek başına kurumlarla sınırlı olmadığına dikkat çekerek, “Hasta Güvenliği, sağlık sistemi aktör ve paydaşlarının tamamının, ortak akıl ve ortaklaşa yaklaşımla çözebileceği, insan davranışlarının ve kültürünün ağır bastığı, ortak bir dil etrafında bilgi paylaşımından başka çözüm yolu bulunmayan zorlu ve önemli bir alandır” dedi.

Rakamlarla Dünyada Hasta Güvenliği

Yapılan uluslararası çalışmalarda tıbbi hataların yüzde 98’i kişiden değil, sistemden kaynaklanan önlenebilir hatalar olduğu görülüyor. ABD’de 2005 yılında yapılan bir çalışmaya göre her yıl 225 bin kişi tıbbi hatalardan dolayı ölüyor. Tıbbi hatalar, sıralamada 3. Ölüm nedeni arasında yer alıyor. ABD’de tıbbi hataların toplam maliyeti yıllık 30 milyar dolar. İngiltere’de ise her yıl 850 bin kişi tıbbi hatalardan dolayı mağdur oluyor.

2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi Hakkında

2. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi, dünyanın önde gelen sağlık kuruluşlarından WAPS, JCI, GS1, AvMA, HTAi, p4ps, IHF, NASS, IRAHTA, IFIC, IAPO, ISQua, EHTEl, IHTSDO, Ukrayna ve Polonya Hasta Güvenliği Dernekleri, Türk Kızılayı, Kanıta Dayalı Tıp Derneği, Türk İnovasyon Derneği, Türk Havacılık Tıbbı Derneği ve Tıp Hukuku Derneği, Adli Bilimciler Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk İç hastalıkları Uzmanlık Derneği, Sağlık Kalite Derneği ve Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği gibi çok sayıda uluslararası ve ulusal kuruluş tarafından destekleniyor.

Kongreye, aralarında Andrew Dillon (NICE Başkanı), Mary Herald (JCI Başkanı), Michel van der Hijden (GS1, Sağlık Hizmetleri Başkanı), Helen Hughes (WHO, Hasta Güvenliği Londra Ofisi Başkanı), Laura Sampietro-Colom, HTAi Başkan Yardımcısı), Ibrahim A. Al-Abdulhadi (IHF Başkanı) gibi alanında dünyanın sayılı ororitelerinin de bulunduğu 100’den fazla uluslararası konuşmacı katılıyor.

Kongrede ele alınacak olan temel başlıklar;

Hasta güvenliği ve ekip çalışması
Hasta güvenliği ve kanıta dayalı tıp
Kalite geliştirme teknikleri, kalite ölçüm ve değerlendirmesi
Oluşmuş hata ve hata ihtimallerinin raporlanması
Dünyanın farklı yerlerindeki hasta güvenliği organizasyonları
Hasta güvenliği kampanyaları ve ülke örnekleri
Hasta güvenliğinde medyanın rolü
Hasta güvenliğine tüketici katkısı (Hasta güvenliği ve Hastalar)
Tıbbi hatanın ifadesi ve özrün rolü
Hasta güvenliğinde araştırmanın rolü hasta güvenliği’nde sistem ve alt yapı güçlükleri
Bilgi teknolojisi ve İnovasyon
İlaç ve Tıbbi cihaz güvenliği
Kan güvenliği

CEO Forum

Hasta güvenliğinde en önemli konulardan biri olan liderlikle ilgili bir forum gerçekleştirilecek. Sağlık kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile sağlık hizmetlerinin ülke ve bölge yöneticilerinin katılacağı CEO Forum’un, Hasta güvenliği alanında yöneticilerin neler yapabileceği konusunda etkileşimli bir toplantı olması bekleniyor.

Hasta Güvenliği Derneği Hakkında

Ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alan tıbbi hataların önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak amacıyla 2006 yılında kurulan Hasta Güvenliği Derneği, “Önce Zarar Verme” sloganıyla hareket etmektedir. Dernek, Türkiye’de Hasta Güvenliği konusu odaklı çalışan ilk ve tek organizasyondur. Çeşitli uluslararası toplantılarda ülkemizi hasta güvenliği alanında temsil eden dernek, 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi’ni 26-30 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirmiştir. Türkiye’de hasta güvenliği alanında dönüm noktası olan 1. Uluslararası Hasta Güvenliği Kongresi’nde 500’den fazla ulusal, 30’dan fazla uluslararası katılımcı biraraya gelmiştir.