SAĞLIK PERSONELİNİN DENGESİZ DAĞILIMINA SON

Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin bölgelere göre dağılımdaki dengesizlik sonucu, bazı yerlerde personel fazlalığının yüzde 110’lara ulaşması, bazı yerlerde ise ihtiyacın yüzde 70’lere dayanması nedeniyle harekete geçti.

Personel Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan ve valiliklerine gönderilen genelgede, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli ve sürekli bir şekilde sunulabilmesi için gerekli insan gücünün, Türkiye’nin her yöresinde eşit ve dengeli bir şekilde dağıtılması gerektiği vurgulandı. Genelgede, “sağlık hizmetlerinin, etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi, kamu otoritesinin zaafa uğratılmaması, kamu kaynaklarının israfa neden olamayacak şekilde ve rantabl olarak kullanılması amacıyla”, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin acil ve zorunlu durumlar dışında başka kurum ve kuruluşlara görevlendirilmemesi, yapılmış görevlendirmelerin iptali ile personelin asli görev yerlerine iade edilmesi istendi.

Genelgede il içi nakillerde, standart kadro kriterlerine uyulması gerektiği de vurgulandı.