Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIK OCAKLARI DA PARALI OLUYOR

Hükümetin sağlık harcamalarına yönelik önlemler paketi çerçevesinde, sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve sağlık merkezlerindeki tedavi hizmetleri de paralı oluyor.

Maliye Bakanlığı, sağlık hizmetlerine yönelik uygulama esaslarının belirlendiği Bütçe Uygulama Talimatı’nı Başbakanlığa gönderdi.

Hafta sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemelerle, “birinci basamak sağlık hizmetleri, diyaliz uygulaması, antibiyotik kullanımı, vitamin yazımı, tomografi ve magnetik rezonans tetkikleri, hemofili hastaların bildirimi” gibi konularda yeni esaslar getirildi.

Bütçe Uygulama Talimatı’nın getirdiği en önemli unsurlardan birisi, teşhis ve tedavi için birinci basamak sağlık kuruluşlarına gidilmesinin de normal sisteme dahil edilmesi oldu.

Bu çerçevede sağlık ocakları, ana çocuk sağlığı ve sağlık merkezleri ile halk sağlığı laboratuvarları da paralı tedavi hizmeti sunacak. Çocuk aşıları ile hepatit ve kuduz aşısı gibi koruyucu sağlık hizmetleri ise ücretsiz verilmeye devam edecek.

2002’de uygulanan sağlık hizmeti tarifelerini bu yıl için yüzde 11 ile yüzde 20 arasında arttıran düzenleme uyarınca, devlet hastanelerinde muayene ücreti olarak 6.5 milyon lira, sağlık ocaklarında ise 2 milyon lira alınacak.

Tetkiklerdeki ücret tarifesi ise birinci basamak sağlık kuruluşlarında yüzde 30 indirimli olarak uygulanacak. Böylece 12-20 parametre arası hemogram için hastanelerde 15 milyon lira, sağlık ocaklarında 10.5 milyon lira, 6-12 parametre için de hastanelerde 7.5 milyon lira, sağlık ocaklarında ise 5 milyon 250 bin lira alınacak.