Genel SağlıkHABERLER

SAÇ EKİMİ CERRAHİSİ

İlaç tedavisi, kadın ve erkek­lerde saç kaybını tedavi etmeye yardımcı olabilmektir. Kaybedilen saçı yenilemek için birçok cerrahi işlem de yalmz başına ya da bir arada kulla­nılmaktadır. Bu işlemlerin her birinde kendi saçınız kullanılır ve her birinde başınızın arka ve yan taraflarında sağlıklı saç büyümesi olmalıdır. Bu bölgeler, donör bölgelerdir. Bu işlemlerden hiçbiri, saç kaybını tamamen gideremez fakat ince alanları saklayabilir.

Saç ekimi cerrahisi genellikle bir doktorun muayenehanesinde ya da bir poliklinikte gerçekleştirilir. Nadiren hastanede kalmayı gerek­tirir. Hangi teknik kullanılırsa kulla­nılsın, saç ekimi cerrahisi genellikle rahatlamanızı sağlayacak bir sakin­leştirici eşliğinde lokal anestezi altında uygulanır, îşlem gerçekleştirilirken başınızda acı hissetmezsiniz fakat bazı çekme ve baskıların farkına varabilirsiniz.

GREFTLER

Başın saçlı bir bölümünden bir parça kafa derisini ve üzerindeki saçı (bir greft) kel olan bölgeye nakletmek için kullanılan birçok teknik vardır. Farklı boyutlar­daki ve farklı şekillerdeki greftler farklı isimler alırlar -punch (parça) greftler, mini greftler, mikro greftler ve slit (yank) greftler. Greft, cerrahisi genellikle, birkaç seans ve daha önce yapılan ameli­yatın iyileşmesine olanak sağlamak için seanslar arasında birkaç ay beklenilmesini gerektirir.

Greftler genellikle 1/8 inch aralıklarla yerleştirilir ve ilk greftler arasın­daki boşluklar daha sonraki seans­larda doldurulur. Saçların yeni yerleştirildikleri alanda doğru yönde büyüyebilmesi için greft-lerin düzgün olarak yerleştiril­mesi gerekir. Plastik cerrahı­nızdan, kullanılacak olan tekniği daha detaylı bir şekilde anlatma­sını isteyiniz.

DOKU GENİŞLETMESİ

Doku genişletme işlemi, yanmış ya da ciddi olarak hasar görmüş bölgelerde sağlıklı yeni derinin oluşmasını sağlamak için yıllardır kullanılmaktadır. Daha yakın bir zamanda, bu işlem saç kaybı için de kullanılmaya başlanmıştır. Saçlı ve kel bir bölge arasındaki sınır çizgisinde kafa derisinin altına balona benzer bir alet yerleşti­rilir. Birkaç hafta boyunca balon yavaş yavaş tuzlu su doldurularak şişirilir. Bu, kafa derisinin yukarıya doğru esnemesine neden olur. Bu, yukarı doğru esneyen bölgenin üzerinde yeni, saçlı deri oluşma­sına olanak sağlar. Birkaç ay sonra yandaki kel alan, bu yeni, saçlı deri ile örtülür.

FLEP CERRAHİSİ

Flep cerrahisi, daha sağlıklı bir saç ekimi yapmak için kullanılır. Flep cerrahisinde, kel kafa derisinin bir bölümü alınır. Daha sonra, başın saçlı deri taşıyan yüzeyinden aynı büyüklükte bir flep kaldınlır ve kel olan kafa derisinin çıkarılmış olduğu alana yerleştirilir. Bu flebin bir ucu, oluşturulduğu orijinal yerin­deki deriye ve kan damarlarına bağlı kalır. Zamanla, flebin alındığı donör bölge yeni deri ve saçla dolar ve nakledilen flep genellikle yeni yerinde saç üretmeye devam eder.

SAÇ EKİMİ CERRAHİSİNİN RİSKLERİ

Cerrah nitelikli ve deneyimli olduğunda, saç ekimi cerra­hisi genellikle güvenlidir. Ancak, herhangi bir cerrahi uygulamada da olduğu gibi, enfeksiyon, aşırı kanama ya da (flep cerrahisinde çok yaygın olan) geniş yara izleri gibi komplikasyonların görülme olasılığı vardır. Aynı zamanda, ameliyat bazen de başarısız olur çünkü nakledilen doku yeni yerinde gelişme göstermez.

AMELİYATTAN SONRA UMULMASI GEREKENLER

Ameliyattan sonra ağn, gerginlik ya da çarpıntı oluşabilir ancak bunlar ağn ilaçlan ile kolaylıkla kontrol edilebilir. Ameliyattan sonra sizi arabayla eve götürecek birini ayarla­yınız ve bir ya da iki gün kendi­nizi yormayınız. Çoğu kişi, birkaç gün sonra kendini işe dönebilecek kadar iyi hisseder. Sargılannız varsa, bu sargılar genellikle ameliyattan sonraki gün çıkarılır.

İki gün saçınızı yıkamaktan kaçınınız ve saçınızı yıkadığınızda da çok nazik davra­nınız. Dikişleriniz varsa, bunlar 7 ila 10 gün içinde alınacaktır. Yorucu fiziksel aktiviteler kafa derisine kan akışım arttırdığından ve insizyonlan-nızın (kesilerinizin) kanama yapma­sına neden olabileceğinden, cena­hınız 1 ila 3 hafta için yorucu egzer­sizlerden, temas sporlanndan ve cinsel aktiviteden kaçınmanızı tavsiye edebilir.

Nakledilen saçlarınız ameli­yattan sonraki ilk haftada dökülürse endişelenmeyiniz. Bu normaldir ve saç büyümesi 5 ila 6 hafta içinde yeniden başlayabilir.