Genel SağlıkHABERLER

RUH SAĞLIĞIMIZ BOZUK

Araştırmalar Türkiye’de 300 bin şizofren hastası olduğunu ve her yıl yenilerinin bu sayıya eklendiğini ortaya çıkarttı.

Türkiye’de 300 bin şizofren hastası olduğunu ve buna her yıl 6 bin kişinin eklendiğini belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Hüseyin Hüsnü Serdar, toplumda ruh sağlığı bozukluğunun giderek artmasına karşılık tedaviye başvuranların sayısının son derece düşük olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye genelinde başlattığı “Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Eğitim Programı”nın açılışında konuşan Hüseyin Hüsnü Serdar, “Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre ülkemizde her yıl 6 binden fazla yeni şizofren hastası ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de, 15-54 yaş grubunda 300 bin civarında şizofrenik hasta bulunmaktadır” dedi.

Sağlık Ocakları ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nde çalışan pratisyen hekimlere yönelik olarak başlatılan eğitim programlarının ilk toplantısının Bursa’da yapıldığını ifade eden Sağlık Müdürü Serdar, “Günümüzde ruhi bozuklukların yaygın olması, kronikleşme eğilimleri, iş gücü kayıpları ve ölümlere sebep olması yüzünden öncelikli olarak değerlendirilmeli ve ele alınmalı. Dünyada 400 milyon kişinin ruhi ve nörolojik hastalıklar, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı ile bağlantılı psikolojik ve sosyal sorunlar sebebiyle sıkıntıda olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalar sağlık merkezlerine başvuran her dört kişiden birinde bu tür rahatsızlıklar olduğunu göstermiştir. Ancak bu kişilerin çok az bir bölümü teşhis ve tedavi edilmektedir” diye konuştu.

İkişer gün süreli 13 dönem halindeki eğitim seminerlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Anksiyete bozuklukları, depresyon, konversiyon bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, demans, insomnia ve acil psikiyatrik bozukluklar konusunda bilgi verecek olan psikiyatri uzmanları, Bursa genelindeki 420 pratisyen hekimin teşhis ve tedavilerde etkili olmalarını sağlayacaklar. Buna göre ruhsal problemleri olanlar sağlık ocaklarına da başvurabilecekler.

Bursa Sağlık Müdürlüğü’ndeki ilk seminere Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Mithat Sertel katıldı. Psikiyatrist Mithat Sertel, ruhsal bozuklukların intihar eğilimleri şeklinde kendisini gösterdiği gibi aşırı gergin şekilde saldırganlık gösterenlerin ruhsal problemleri olabileceği belirterek bu kişilerin tedaviye ihtiyaç duyduklarını anlattı.