Genel SağlıkHABERLER

ÖĞRETMENLERDE OSTEOPOROZ RİSKİ

Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada, kadın öğretmenlerin, osteoporoz risk faktörlerinden en az birine sahip olduğu belirlendi.

Araştırmanın sonuç bölümünde, sigara ve alkol tüketiminin osteoporoz gelişiminde etkili olduğu vurgulandı. Kadın öğretmenlerin yüzde 30’unun adölesan dönemde sigara içmeye başlaması ve yüzde 36’sının günde ortalama 5-9 sigara içtiği göz önüne alındığında, sigara ve düşük kemik kütlesi ilişkisi nedeniyle risk altında olduklarına dikkat çekildi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce yapılan araştırmada, kadın öğretmenlerin yüzde 5’inin osteoporoz (kemik erimesi) risk faktörlerinden 1-2’sine, yüzde 84’ünün 3-6’üne, yüzde 11’inin ise 7-9’una sahip oldukları ortaya çıktı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce, Ankara Oran Sağlık Ocağı bölgesine bağlı ilköğretim okullarında çalışan kadın öğretmenlerde osteoporoz risk faktörlerinin boyutunun saptanması amacıyla 170 öğretmen üzerinde araştırma yapıldı. Araştırmada, öğretmenlere, osteporoza neden olan faktörleri ne kadar kullandıkları veya yaptıkları soruldu. Bunun sonunda, öğretmenlerin yüzde 95’inin çay içtiği ve bu öğretmenlerin yüzde 28’inin günde 5-6 bardak çay tükettiği belirlendi. Öğretmenlerin yüzde 58’inin ise kahve içtiği, bunların yüzde 63’ünün günde 1 fincan kahve tükettiği ortaya çıktı.

Araştırmada, öğretmenlerin yüzde 76’sında sırt-bel ağrısı çektiği de saptandı. Öğretmenlerin yüzde 30’u, sigara içmeye adölesan çağda başladığını, yüzde 50’si sigarayı bıraktığını söyledi.

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 49’u hiç alkol kullanmadığını ifade ederken, öğretmenlerin yüzde 32’si spor yaptığını belirtti. Yürüyüş, yüzde 24 ile en sık yapılan spor tipi olarak tespit edildi.Öğretmenlerin yüzde 48’i, hayatının bir evresinde bir veya daha fazla kürtaj yaptırdığını belirtirken, raporda, “bu yüksek oran öğretmenlerin eğitim düzeylerine rağmen kürtajı yanlış bir şekilde aile planlaması yöntemi gibi kullandığını düşündürmektedir” yorumu yapıldı. Araştırma kapsamındaki öğretmenlerin yüzde 72’si kemik mineral densitesi ölçtürmeyi kabul etti. Ölçüm sonunda, bu öğretmenlerin yüzde 5’inin osteoporoz risk faktörlerinden 1-2’sine, yüzde 84’ünün 3-6’sına, yüzde 11’inin 7-9’una sahip oldukları ortaya çıktı.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ

Araştırmanın sonuç bölümünde, sigara ve alkol tüketiminin osteoporoz gelişiminde etkili olduğu vurgulanırken, yapılan bir araştırmada adölesan dönemde sigara tüketimi ile düşük kemik kütlesi arasında ilişki olduğunun saptandığı belirtildi.

Araştırma sonuç bölümünde, şöyle denildi: “Kadın öğretmenlerin yüzde 30’unun adölesan dönemde sigara içmeye başlamış olması ve yüzde 36’sının günde ortalama 5-9 sigara içtiği göz önüne alındığında, sigara ve düşük kemik kütlesi ilişkisi nedeniyle risk altında oldukları düşünülmektedir.Araştırma grubumuzdaki kadın öğretmenlerin minor travma ile kırık geçirme oranının yüksek olduğu göz önüne alınırsa osteoporoza yönelik önemli bir risk faktörü taşıdıkları düşünülebilir.”

ÖNERİLER

Araştırmada, menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki tüm kadınlara önerilerde bulunuldu.

Raporda, menopoz öncesi ve menopoz dönemindeki tüm kadınların bu dönemin özellikleri, karşılaşılabilinecek sorunlar, komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanırken, şunlar kaydedildi: “Menopoz dönemi komplikasyonlarından en önemlisi olan osteoporozun oluşmasını kolaylaştıracak risk faktörlerini azaltıcı önlemler alınmalı. Sigara ve alkol tüketimi azaltılmalı, fiziki aktivite artırılmalı, sağlıklı ve dengeli beslenme ile osteoporoza yol açabilecek hastalıkların erken tanısı, düzenli izlem ve tedavisi sağlanmalı. Menopoz döneminde kalsiyum desteği ve östrojen yerine koyma tedavisinin uygulanması yaygınlaştırılmalı. Menopoz dönemindeki kadınlara birinci basamak ve hastane düzeyinde erken tanı ve tedavi hizmetlerini verecek birimler oluşturulmalı. Sağlık personeli menopoz tanı-tedavi ve komplikasyonlarından korunma konusunda eğitilmeli, en güncel bilgilerle hizmet vermeli.”