Genel SağlıkHABERLER

DİŞHEKİMLİĞİ HAFTASINDA ÇEKİLEN BİR DİŞİN MALİYETİ ÇIKTI.

Yine bir ağız ve diş sağlığı haftasına giriyoruz. Ancak sorunlar azalmamış, artmış ve çözüm de üretilmemiştir.

Kamu- özel işbirliği ile, sağlık hizmetlerinin özelden alınmasıyla  sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştıran bu durumun ağız ve diş sağlığı için de geçerli olması gerekmektedir.  Ağız ve diş sağlığının insan yaşamında çok önemli bir yer tutmaktadır. Kamu’da  “Ağız ve Diş Muayene ve Tedavisi”  için bekleyen vatandaşlarımızın sayısında günden güne artış olduğu ve kamunun bu yükü tek başına kaldıramayacağı aşikardır. Yaklaşık ülkemiz vatandaşlarının  330 milyon civarında yapılması gereken diş tedavisi, çekim, kanal  vb işlemleri bulunmaktadır. Oysa geçen yıl Devlet ADSM’lerinde yaklaşık 30 milyon sayıda işlem yapılmıştır.  Geride kalan büyük bir kitle beklemekte tedavi yaptıramamakta ve nihayetinde çekim yaptırarak acil durumunu ötelemektedir. Bu ise çok üzücü bir durumdur.
 
Gerek kişinin sosyal özgüvenin pekiştirilmesindeki, gerekse ilerde oluşabilecek pek çok sistemik hastalığın ön belirtilerinin tespit edilip rahatsızlığının giderilmesinde ağız diş sağlığının önemi, tüm sağlık bilimcileri tarafından paylaşılmaktadır. Zamanında yapılmayıp, ihmal edilen tedavilerin ekonomik boyutundan da bahsetmek gerekirse dolgu yapılmayan her çürük diş kanal tedavisi gerektirir. Dolgunun 4 katı maliyet. Yine ihmal edilirse o diş çekilir.  Yerine diş koymak (kaplama yapmak) dolgu maliyetinin 10 katı. Eğer implant yapılırsa dolgu maliyetinin 23 katı bedel ödemek gerekecektir.
Sonuç olarak; 


1) Varolan özel diş sağlığı  kapasitelerinden faydalanarak vatandaşlarımıza  hizmet vermek ve onları daha fazla mağdur etmemek adına  ağız ve diş sağlığı sektöründe, kamu-özel işbirliğinin ivedilikle yapılması gerekmektedir.
2) Koruyucu dişhekimliği çok önemlidir. Mutlaka halkımız bilgilendirilmeli, uyarılmalı, farkındalık oluşturulmalıdır. çünkü; eğer bir dolgu ile kurtaracağımız dişi çekersek implant yapılma maliyeti: 


23 X 75 TL = 1725 TL olacaktır.
Not: 75TL  TDB’nin belirlediği  dolgu ücretidir.

Adissad Yönetim Kurulu Başkanı

Dt. Ahmet  SELVİ