OBEZİTE İLE İLGİLİ GERÇEKLER

Uzun bir süre boyunca besinlerden enerji alımı enerji tüketiminden fazla olduğunda, vücut fazla enerjiyi yağ şeklinde fazla kilo olarak depolar.

Obezite vücutta kişinin sağlığını olumsuz etkileyebilecek miktarda aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan ciddi bir hastalık olup enerji alımı ve enerji tüketimi dengede kaldığı sürece normal vücut ağırlığı korunur.

Obezite genel olarak vücut ağırlığını boyla karşılaştıran Beden Kütle İndeksi (BKİ) adı verilen bir ölçümle tespit edilir. 30 veya üzerindeki BKİ genel olarak obezite anlamına gelir.

Obezite-Global bir Sağlık Salgını

Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi global bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlar ve ilk on global sağlık riskinden biri olarak adlandırır.

Günümüzde obez olmak ve obez olmanın getirdiği olumsuz sağlık sonuçları o kadar yaygındır ki, hastalığa yol açabilecek en belirgin durumlardan biri olarak, yetersiz beslenme ve enfeksiyon hastalıkları gibi geleneksel halk sağlığı sorunlarını geride bırakmaktadır.

Obezite-Ciddi bir Tıbbi Durum

Artan Erken Ölüm Riski

40 yaşa kadar varan genç yaşlarda ve genç olan kişiler daha kısa bir yaşam beklentisi ile yüz yüzedir. Alman araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, obez olan ve sigara kullanmayan 40 yaşındaki kadınlar obez olmayan kontrol grubuna göre 7.1 yıl; sigara kullanmayan obez erkekler obez olmayanlara göre 5.8 yıl daha az yaşamaktadır.

Yapılan en büyük çalışmalardan biri, obez kadınlar arasında erken ölümün daha yüksek oranda görüldüğünü göstermiştir. Hemşirelerin Sağlık Çalışması olarak bilinen bu çalışmada, BKİ ile ölüm arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bilinen kalp damar hastalığı veya kanserli olmayan, 30 ila 55 yaşları arasındaki 115.195 Amerikalı kadın 16 yıl süreyle izlenmiştir. Ölüm riski Beden Kütle İndeksi 29 ila 32 arasında olanlarda Beden Kütle İndeksi 25 ila 27 arasında olanlara göre %60 ila %70 daha yüksek bulunmuştur.

Ciddi Sağlık Problemleri için Önemli bir Risk Faktörü

Obezite birçok ciddi tıbbi hastalığın gelişimi için önemli bir risk faktörüdür. Fazla kilolu ya da obez olmak aşağıdaki hastalıklar için riski artırır:

Hipertansiyon

2. tip şeker hastalığı

Kalp damar hastalığı

Felç

Safra kesesi hastalığı

Eklem hastalığı

Uykuda solunum güçlüğü ve diğer solunum sistemi hastalıkları

Belli kanser türleri (rahim, meme, prostat ve bağırsak)

ABD Genel Cerrahi’ye göre, halk sağlığının fazla kilo veya obezite problemleri hızla sigara kullanımı kadar fazla önlenebilir hastalığa ve ölüme neden olabilir.

Artan Obezite

Dünya çapında, bir milyardan fazla yetişkin fazla kiloludur ve en az 300 milyon kişi klinik olarak obezdir.

Avrupa ülkelerindeki obezite prevalansının erkekler için %10-20 ve kadınlar için %10-25 arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Latin Amerika ülkelerinin bir çoğunda obezitenin yaygınlığı çok yüksektir: Paraguay’da toplumun %29.3’ü, Arjantin’de %26.9’u, Meksika’da %20’si, Şile’de %19.7’si ve Brezilya’da %9.9’u obezdir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinlerin %64.5’inin (yaklaşık 127 milyon) obez veya aşırı kilolu olduğu tahmin edilmektedir.

1980 yılından bu yana Doğu Avrupa, Orta Doğu, Pasifik Adaları, Avustralya ve Çin de dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde obezite oranı üç kat veya daha fazla artmıştır.

Obezite enfeksiyon hastalıkları ile hale mücadele etmekte olan gelişmekte olan ülkelerde gittikçe daha yaygın görülmektedir. Özellikle çocuklar, ergenlik çağındakiler ve genç yetişkinler arasında vücut ağırlığının hızla arttığı kaydedilmektedir.