NARGİLE CAFELER KÜÇÜKLERE KAPANDI

18 yaşından küçüklere, nargilelik tütün mamullerinin sunulması yasaklandı. 10 Eylül 2004 tarihinden itibaren Resmi gazetede yürürlüğe giren tebliğe göre şöyle olacak.

18 yaşından küçüklere, nargilelik tütün mamullerinin sunulması yasaklandı.

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nun, konuya ilişkin ‘Nargilelik Tütün Mamulünün Etiketlenmesinde ve Tüketim Yerlerinin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar’ hakkındaki tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 10 Eylül 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ uyarınca, 18 yaşından küçüklere, nargilelik tütün mamulleri sunulamayacak.

Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerlerde, birim ambalajı üzerinde Kurumun gözetim, denetim ve uygunluğunu ifade ve işaret eden “TAPDK” bandrolü bulunan nargilelik tütün mamullerinin kullanılması zorunlu olacak.

Nargilelik tütün mamulleri, ambalajlarında, serin ve rutubetsiz yerlerde muhafaza edilecek, ambalajından çıkarılarak başka kaplara aktarılamayacak.

Birim ambalajlar üzerinde üretim, son kullanma tarihi veya kullanım süresi bulunmayan ve son kullanma tarihi geçmiş nargilelik tütün mamulleri tüketime sunulamayacak.

Nargilenin yan yüzeyinde, kullanıcının görebileceği ve üç satıra yerleşecek şekilde 20 punto boyutunda, beyaz zemin üzerine tamamı siyah büyük harflerle “nargile, tütün içimindeki sağlığa zararlı ölümcül etkileri ortadan kaldırmaz”uyarısının bulunması zorunlu olacak.

Nargilelik tütün mamulü, içerisinde su bulunan geleneksel nargilelerde tüketilecek. Dumanı direkt, nargile dışında başka araçlarla veya suyun dışındaki başka bir madde içerisinden geçirilerek tüketime sunulamayacak.

Nargilelik tütün mamulü tüketiminde kullanılan nargileler, her kullanımdan sonra içerisinde bulunan su değiştirilerek temizlenecek, üzerinde bulunan ve insan ağzıyla temas eden parçanın (sipsi) yerine yenisi takılacak. İnsan ağzıyla temas eden bu parça tek kullanımlık, kullanım sonrası atılan (disposable) cinsinden olmak zorunda olacak.

Nargilelik tütün mamulünün tüketime sunulduğu yerlerde veya halkın göreceği alanlarda (tabela, camekan, duvar vs.) bu mamullere ilişkin reklam ve tamum ve/veya nargile tüketimini özendirici, teşvik edici yazılı ve görsel sunumlar yapılamaz veya bu nitelikte etkinlik ve kampanyalar düzenlenemeyecek.

Nargilelik tütün mamulü tüketilen yerleri işletenler, nargilelik tütün mamulünü, Kurum’dan satış belgesi almış satıcılardan almak, bunlara ilişkin belgeleri saklamak ve gerektiğinde ilgililere ibraz etmek zorunda olacak.