Genel SağlıkHABERLER

SAĞLIKTA KALİTE AKREDİTASYON VE GERİ ÖDEME SİSTEMLERİ KONGRESİ

Tarih : 14 – 17 Şubat 2007

Yer : Atlantis Limak İnt. Hotels & Resorts Belek /ANTALYA

Düzenleyen : Koza Fuarcılık Ltd. Şti.

Destekleyenler : Oklahoma Üniversitesi , Sağlık Bakanlığı

Kongre Başkanı : Prof. A.F. Al- ASSAF

Kongre Eş Başkanı : Prof. Dr. Seval AKGÜN

Org. Komitesi Başk. : Mustafa ÇAKMAK [email protected]

Web Site : http://www.qps-antalya07.org

KONGRE PROĞRAM TASLAĞI

14 Şubat Çarşamba

13:00 Kayıt ve Otele Yerleşme

18:00 – 21:00 Resmi açılış, hoş geldiniz kokteyli ve Akşam Yemeği

15 Şubat Perşembe

09:00 – 10:30 Açılış Konuşmaları

Prof.Dr. Al-ASSAF American Institute for Healthcare Quality, Oklahoma Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu Dekan Yardımcısı USA

Kenan MALATYALI TSE Başkanı

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Müsteşar Yardımcısı, Sağlık Bakanlığı

Prof Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

10:30 – 10:45 Kahve arası

Oturum 1; Konferans

10:45 – 12:30 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon

12:30 – 14:00 Öğle yemeği

14:00 – 15:30 Eş zamanlı Sözlü sunum ve Poster sunumları

Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Hasta ve sağlık çalışanlarının güvenliği ve risk yönetimi

Hasta güvenliği ve enfeksiyon,

Zamanında hizmet sunumu

Sağlık hizmetlerinin etkinliği

Sağlık hizmetlerinde maliyet-etkililik

15:45 – 17:00 Eş zamanlı Çalıştay şeklinde oturumlar:

Sağlık hizmetlerinde kalite modelleri, entegre sistemler

Hasta Güvenliği standartları ve hedefler,

Hasta güvenliği ve enfeksiyon,

Sağlık çalışanlarının güvenliği ve risk yönetimi

Tıbbi hataları azaltma yöntemleri

Performans değerlendirmesi

Performans İyileştirme projeleri

15:30 – 15:45 Kahve arası

17:00- 18:30 Oturum –

Sağlık hizmetlerinde Finansman modelleri

Mevcut kaynakların optimum kullanım güvencesi

Sağlık ekonomisi ve kalite,

Kaynak yönetimi

İnsan kaynakları planlama ve yönetimi

16 Şubat Cuma

09:00 – 10:30 Oturum-Konferans

Sağlık Hizmetlerinde Güvenlik: Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Güvenliği

10:30 – 10:45 Kahve arası

10:45 – 12:30 Eş zamanlı; Sözlü sunum ve Poster sunumları

Akreditasyon ve Kalite Standartları,

Medikal laboratuarlarda Akreditasyon

Hastane Laboratuarlarında Akreditasyon Uygulamaları

Acil Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon,

Sağlık hizmetlerinde çevre ve tesis güvenliği

Sağlık hizmetlerinde eşitlik

Kalite Yönetiminde Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği

12:30 – 14:00 Öğle yemeği

14:00 – 15:30 Eş zamanlı; Çalıştay oturumu:

Hastaneler bazında akreditasyon, modeller ve yöntemler

Kamu Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon /Performans İlişkisi,

Akreditasyon/ Özel ve Genel Sağlık Sigortası İlişkisi,

Başarılı Performans İyileştirme projeleri geliştirme ve uygulama yöntemleri

15:30 – 15:45 Kahve arası

15:45 – 17:00 Oturum; Konferans

Sağlık hizmetlerinde alt yapı ve insan gücü iyileştirilmesi

Sağlık Hizmetlerinde Kalibrasyon,

Akreditasyon- Kalibrasyon İlişkisi

Akşam: Kongre gala yemeği

17 Şubat Cumartesi

09:00 – 10:30 Oturum; Konferans

Hasta ve çalışanların memnuniyet ve beklentilerinin saptanmasında yöntemler

10:30 – 10:45 Kahve arası

10:45 – 12:30 Eş zamanlı Sözlü sunum ve Poster sunumları

Hasta odaklı hizmet

IT teknolojileri, uygulamada yenilikler, deneyimlerin başarısı, e-sağlık,

Hasta ve yakınlarının beklenti ve memnuniyet durumları saptama yöntemleri

Hasta-hekim ilişkisi, kurumlarda iç İletişimi güçlendirme becerileri

12:30 – 14:00 Öğle yemeği

14:00 – 15:30 Oturum Eş zamanlı Çalıştay oturumu

Performans ödüllendirme yöntemleri

Kamu Sağlık Kuruluşlarında Akreditasyon /Performans İlişkisi

Teşvik yöntemleri, ödül ve tasdikler, ulusal kalite ödülleri

15:30 – 15:45 Kapanış notları

15:45 Kongre kapanışı